Zahlavi

Nové vedení Grantové agentury České republiky

30. 11. 2016

Novou předsedkyní Grantové agentury ČR (GA ČR) se od 10. prosince 2016 stane dr. Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ve funkci nahrazuje dosavadního předsedu prof. Ivana Netuku, který GA ČR vedl od roku 2014. Do předsednictva byli dále jmenováni prof. Jaroslav Koča, který je vědeckým ředitelem Středoevropského technologického institutu (CEITEC), chemička prof. Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty UK nebo dr. Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu AV ČR. Z pětičlenného předsednictva GA ČR zůstává ve funkci pouze jeho místopředsedkyně prof. Stanislava Hronová z Vysoké školy ekonomické v Praze. Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

„Považuji za čest, že se mohu podílet na činnosti Grantové agentury a doufám, že zúročím zkušenosti, které jsem získala během dlouholetého působení v jejích hodnoticích orgánech. Domnívám se, že mám snadnější pozici než můj předchůdce, pod jehož vedením se Grantová agentura stala stabilizovanou institucí. Neznamená to však, že se budeme bránit novým výzvám a úkolům plynoucím z požadavků, jež bude česká věda muset řešit v budoucnu. Za důležitou považuji komunikaci s vědeckou veřejností, bez níž si úspěšnou činnost Grantové agentury nedovedu představit. Jednou z dalších priorit je podpora vědeckých pracovníků na počátku jejich kariéry, jelikož právě oni mohou zásadním způsobem ovlivnit stav české vědy v příštích desetiletích,”  uvedla ke jmenování dr. Alice Valkárová.

Vláda zároveň jmenovala dva nové členy výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). Jsou jimi prof. Tomáš Kruml z Ústavu fyziky materiálů AV ČR a dr. Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Výzkumná rada TA ČR sestává z 12 členů včetně předsedy – dosavadním členům Pavlu Bartošovi a Martinu Frélichovi končí funkční období v listopadu 2016. Rada spolupracuje na přípravě nových programů agentury a hodnotí jejich výsledky, zároveň také navrhuje zaměření oborových komisí.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR