Zahlavi

Nové pořady o vědě v České televizi

16. 11. 2016

Tisková konference České televize, která se konala v sídle Akademie věd ČR 16. listopadu, představila nové projekty věnující se z různých úhlů pohledu české vědě a její popularizaci. Nová série dokumentárních půlhodin o chytrých českých nápadech ukáže široké veřejnosti autory inspirujících myšlenek a převratných objevů, které změnily život nám všem.

Zúčastnili se jí  Petr Dvořák, generální ředitel České televize, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR, Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Daniel Stach, redaktor České televize, Dan Bárta, průvodce pořadem Cesty za zvířaty, neurochirurg Vladimír Beneš a archeolog Ladislav Stančo.

V úvodu tiskové konference promluvil generální ředitel České televize Petr Dvořák o motivech, které ho vedly k ještě intenzivnějšímu zaměření  na sféru vědy: „Význam českých odborníků v mnoha vědních disciplínách překračuje naše hranice, mnozí z nich patří mezi nejuznávanější vědce v celosvětovém kontextu. Povědomí o tom, co dokázali, i o tom, na čem a jak pracují, je však mezi širokou veřejností stále spíše omezené“.

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil dlouholetou spolupráci s Českou televizí na Týdnu vědy a techniky, Slavnostních přednáškách na Žofíně nebo Veletrhu vědy, a to i s poukazem na to, že „popularizace vědy je společné dílo vědců a médií“.

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, zdůraznil přínos vědy pro kritické myšlení, zvláště u dětí a mládeže, a potřebu chápat vědu jako dobrodružství.

Aby se téma české vědy objevilo každodenně ve vysílání ČT 24, je úkolem Daniela Stacha, který pravidelně moderuje týdeník Věda 24 a Hyde Park Civilizace.

Českou republiku jako velmoc na poli záchrany ohrožených druhů představil Dan Bárta. K cestopisu o konkrétních projektech, zvířatech i přírodovědcích, režírovaný  Zdeňkem Suchým, Dan Bárta doplnil: „Náš  pořad má za cíl hlavně seznámit diváka s principy ochrany přírody, trochu s ekologií a hlavně konkrétními projekty, většinou v tropickém zahraničí, které vedou, koordinují nebo na nich jinak významně spolupracují Češi – buď jako dobrovolníci, nebo jako vyslanci českých zoologických zahrad.“

Neurochirurg Vladimír Beneš z Ústřední vojenské nemocnice se podělil o zážitky z průběhu natáčení dokumentu v prostředí plného chodu nemocnice. Podle jeho názoru je zapotřebí, aby lidé byli lépe informováni o medicíně, a aby pacient vnímal lékaře jako partnera.

O dokumentárním cyklu zaznamenávajícím, jak na jednotlivých místech zeměkoule probíhá aktivní výzkum českých archeologů, promluvil Ladislav Stančo, který se zabývá materiální kulturou antického období v Baktrii v jižním Uzbekistánu blízko hranic s Afghánistánem.

Více o nových vědeckých pořadech České televize zde.

Foto: Stanislava Kyselová

161116-001

161116-001

161116-002

161116-002

161116-003

161116-003

161116-004

161116-004