Zahlavi

Nové Áčko: o betlémské hvězdě či energii budoucnosti

08. 12. 2017

Vychází čtvrté číslo populárně-naučného časopisu A / Věda a výzkum. Jeho hlavním tématem je betlémská hvězda, která představuje jeden z nejsilnějších vánočních symbolů. Co ale symbolizovala v době vzniku Starého a Nového zákona? Byla skutečným astronomickým úkazem, nebo literární metaforou? Odpovědi hledáme s astronomy, historiky a biblisty z Akademie věd ČR.

Čtvrtletník A / Věda a výzkum v tištěné formě i elektronicky je zdarma. Jeho hlavním cílem je představit veřejnosti poutavou formou výzkumy vědců a vědkyň z pracovišť Akademie věd ČR.

Vybíráme z obsahu:
Byla nebyla jedna betlémská hvězda…
Velká neznámá Praha
Příroda je bohatší než naše představivost
Rostliny jako chemická čistírna
Strategie AV21 – Energie budoucnosti
Lidé v kličkách paragrafů
Architekti nejmenších strojů
Téma pro…: Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR  


V předchozím čísle časopisu jsme se věnovali mikroskopii, poznávání života lidí bez domova či potravinám budoucnosti. Tématem druhého Áčka bylo sucho jako důsledek globálních klimatických změn, výzkum středověké každodennosti a vědecký souboj teorií vzniku života na Zemi. První Áčko se zaměřilo na „umělého člověka“ s komplexním pohledem na perspektivy vědy a medicíny při vylepšování částí lidského těla.

Jednotlivá čísla časopisu A / Věda výzkum naleznete na webových stránkách Akademie věd ČR.


1/2017

2/2017


3/2017

titulka na web(1)
4/2017

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR