Zahlavi

Nová dendrologická zahrada v Českých Budějovicích

29. 06. 2016

Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích v sobotu 25. června slavnostně otevřelo novou dendrologickou zahradu, založenou v zadní části akademického areálu na rozloze více než jednoho hektaru půdy. Návštěvníci v ní naleznou jedinečnou sbírku stromů, keřů a bylin ze tří kontinentů: Evropy, Asie a Ameriky. Tyto tři segmenty jsou od sebe odděleny alejemi bříz několika druhů, které dorostou až do výšky 20 metrů. Sbírka čítá více než 80 druhů a celkem je zde vysazeno 923 dřevin. Mezi cenné exempláře patří např. javor vlasonohý, šácholan velkokvětý, smrk Brewerův či bříza Jacquemontova.

Dendrologická zahrada přispívá k ochraně a zkvalitňování životního prostředí a k podpoře biologické rozmanitosti v našem okolí. Poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů, zejména hmyzu a obojživelníků, které jsou v této městské krajině stále vzácnější. V zahradě je rovněž umístěn hmyzí hotel a včelnice se čtyřmi včelstvy. Zahrada bude sloužit pro odpočinek, studium i výzkum a bude celoročně přístupná široké veřejnosti.

Na vzniku zahrady se podíleli pracovníci Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Realizace zahrady si vyžádala 2 680 000 korun, z toho téměř 2 000 000 korun byly uhrazeny z dotace EU a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Při příležitosti otevření dendrologické zahrady připravilo Biologické centrum AV ČR pro veřejnost dvě celodenní akce se zábavně-naučným programem. Nejen děti, ale i jejich rodiče si tak vyzkoušeli „vědecké“ aktivity (například pipetování roztoků, sázení rostlin do zkumavek, sestavování modelu genetického kódu DNA a další laboratorní techniky) a zasoutěžili si v hledání hmyzu a určování druhů rostlin a živočichů. Milovníky botaniky rovněž čekaly komentované prohlídky zahrady a kreativní jedinci dostali prostor v tvořivých úkolech s environmentální tematikou. Připraven byl i doprovodný program včetně vědecké show ÚDiF (Úžasného divadla fyziky) a herních atrakcí pro děti.

Slavnostní otevření dendrologické zahrady doprovodila i velkoformátová fotografická výstava na téma hospodaření v krajině.