Zahlavi

Noc filozofie poprvé v Praze

09. 06. 2016

V noci z 16. na 17. června od 19 do 3 hodin ráno proběhne první Noc filozofie v Praze. Akci, na kterou se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, Česka, Polska a Slovenska, představili dnes veřejnosti na tiskové konferenci velvyslanec Francie v ČR Jean-Pierre Asvazadourian, členka Akademické rady AV ČR Taťána Petrasová, ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček a další významní hosté. V rámci jedinečné akce se uskuteční řada přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů a výstav na téma „Obrazy, věda a politika“. Noc filozofie bude probíhat na dvou místech současně – ve Veletržním paláci a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

„Dlouhodobě vnímám zapojení humanitních a společenských věd do veřejného prostoru jako velmi důležité. Navíc celý multižánrový projekt je založen na interakci s návštěvníky, ve které budou filozofové čelit otázkám veřejnosti. Takové překonávání akademických bariér je užitečné pro obě strany,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel Filosofického ústavu AV ČR Ondřej Ševeček.

Přednášet a diskutovat budou mj. Etienne Balibar, Antonio Negri, Miroslav Petříček, Jiří Přibáň či Jan Sokol. Smyslem je originálním způsobem nabídnout široké veřejnosti neotřelý přístup k filozofii v tradičním pojetí řecké agory a představit nejaktuálnější politická a společenská témata a jejich promítání do umělecké tvorby.

Iniciátorem prvního pražského ročníku je platforma pro výzkum ve společenských vědách v České republice, kterou tvoří Univerzita Karlova v Praze, Akademie věd České republiky a CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách). Akce, kterou finančně podpořil Mezinárodní visegrádský fond a Francouzský institut, proběhne pod záštitou ministerstva kultury, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva zahraničních věcí.

Více informací na webu nocfilo.hypotheses.org

    

Foto: Stanislava Kyselová
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR