Zahlavi

Neviditelný česko-norský most

06. 09. 2017

Výstava o životních osudech a rozsáhlém díle literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové je od 6. září 2017 k vidění v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. „Je to sice malá galerie, ale pečlivě si vybíráme témata výstav. Tato se sem hodí jako málokterá,“ uvedla na vernisáži předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Jediná dcera z nakladatelského rodu Topičů žila od svých 16 let v Norsku a zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. „Aktivně zprostředkovávala kulturu a její nasazení mělo zásadní význam při šíření povědomí v Norsku nejen o tehdejším Československu, ale i střední Evropě,“ ocenila osobnost Milady Blekastadové velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletnerová.Milada Blekastadová překládala norské autory do češtiny (mj. díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase), do norštiny přeložila Komenského Labyrint světa a ráj srdce a díla významných moderních českých spisovatelů (Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Ludvík Vaculík). Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů.


Na snímku vlevo Karolína Stehlíková ze spolku Elg, uprostřed předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová

Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století. Asi polovina této pozůstalosti byla převezena do ČR a je součástí archivu oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Zbytek nadále zůstává v Národní knihovně v Oslu.


Spoluator výstavy Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR


Zleva: velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletnerová, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a režisér a herec Jan Kačer

Projekt NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 zahrnuje také putovní výstavu v česko-norském provedení, která se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku. Autory výstavy jsou Karolína Stehlíková ze spolku Elg a Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR. Za ideou výstavy a celým projektem stojí nezávislá badatelka Eva Spira, žijící v Oslu.Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně ji podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí. K vidění bude do 25. října 2017 v Galerii Věda a umění, Národní 3, Praha 1. Otevřeno v pracovní dny 10–18 hod., vstup zdarma.

Záštitu projektu udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová, velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletnerová a velvyslanec ČR v Norsku Jaroslav Knot. Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava, Knihovna Václava Havla a Středisko společných činností AV ČR.

DOPROVODNÝ PROGRAM

26. září 2017, 17:00 hod.
Vyprávění Já, Láďa z dílny spolku Storytelling CZ. Vzpomínky Milady Blekastadové na dětství v rodině Topičových v meziválečné Praze. Dramaturgie: Petr Pláteník. Vyprávějí Markéta Holá a Barbora Schneiderová.

14. září 2017, 17:00 hod.
Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Daniela Mrázová z nakladatelství Elg, z. s., provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

5. října 2017, 17:00 hod.
Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Připravil: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR