Zahlavi

Netradiční konference propojuje filozofii s uměleckou akcí

22. 06. 2017

Ve světě je známá pod pojmem Performance Philosophy, ale v češtině svůj ekvivalent teprve hledá. Tvořivě propojuje filozofické myšlení s uměním a jejím cílem je nabourat zažitá klišé, otevřít nové obzory pohledu na svět a propojit zdánlivě odlišné obory lidské činnosti. V Praze dnes začíná čtyřdenní mezinárodní konference Performance Philosophy. U nás jde o úplně první akci tohoto druhu.

Čtyřdenní události nazvané How does Performance Philosophy Act? Ethos, Ethics, Ethnography se účastní zhruba 200 zájemců z různých koutů světa, jsou mezi nimi filozofové, divadelníci, etnografové, výtvarníci i studenti. Jde o netradiční akci, samotní organizátoři přiznávají, že „dramaturgický princip konference je kolektivním experimentem“.

Část se koná v přednáškových místnostech, kde se mluví mj. o etnografii v „kapitalocénu“ či o tvořivé lhostejnosti. Na rozdíl od běžných konferencí se ale většina událostí odehrává v divadelních a tanečních sálech DAMU, nikoli na židlích a za stolem, ale na podlaze, jevišti či žíněnkách. Netradiční budou i večery, účastníky konference nečekají neosobní rauty a prohlídky města, nýbrž kupříkladu večeře v malířském ateliéru spojená s výtvarným workshopem, umělecko-politický happening nebo hlasové experimentování na Petříně.

Performance Philosophy je poměrně novým pojmem. „Setkala jsem se s tím v zahraničí a fascinovalo mě to, jsem moc ráda, že jsme mohli tuto akci po Londýně a Chicagu uspořádat i u nás v Praze,“ říká jedna z hlavních organizátorek dr. Alice Koubová z Filosofického ústavu AV ČR. V roce 2013 se v Londýně konala první konference o tom, CO JE Performance Philosophy, v roce 2015 se v Chicagu navázalo otázkou, CO MŮŽE Performance Philosophy DĚLAT a teď se v Praze řeší, JAK MŮŽE Performance Philosophy KONAT.


Disciplíně Performance Philosophy se u nás asi jako jediná věnuje Alice Koubová (na snímku zahajuje konferenci). Více o její práci, která tvořivě propojuje filozofické myšlení a umění, se lze dočíst na webových stránkách projektu Filosofie v experimentu. 

Alice Koubová původně vystudovala matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a posléze filozofii na Université de Genève, titul Ph.D. z filozofie obhájila na Filozofické fakultě UK a současně na Université Paris X. Kromě toho se účastnila i mnoha kurzů na DAMU a HAMU.

Nyní je vědeckou pracovnicí v oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. „Můj výzkumný projekt se zaměřuje na pole fenomenologie, postmoderní filozofie a fenopraxe, které spojuji s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zajímá mě, zda a jak je možné kultivovat ve vzájemném protínání poznání, pociťování – tedy vnímání a empatii – a sebepoznání ve prospěch prohloubené filozofické reflexe,“ vysvětluje Alice Koubová.

O netradičních formách filozofování a o postavení filozofie v dnešní vědě se více dočtete ve třetím čísle časopisu A / Věda a výzkum, které vyjde v září.

Připravila: Leona Matušková, Odbor akademických médií AV ČR
Foto: Viktor Černoch, Odbor akademických médií AV ČR

170622-filozofie1_resize

170622-filozofie1_resize

170622-filozofie2_resize

170622-filozofie2_resize

170622-filozofie3_resize

170622-filozofie3_resize

170622-filozofie4_resize

170622-filozofie4_resize

170622-filozofie5_resize

170622-filozofie5_resize

170622-filozofie6_resize

170622-filozofie6_resize

170622-filozofie7_resize

170622-filozofie7_resize

170622-filozofie8_resize

170622-filozofie8_resize