Zahlavi

Návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2018–2020 a dlouhodobý výhled

31. 03. 2017

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém zasedání v pátek 31. března schválila návrh výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací na rok 2018 v objemu 36,1 miliardy korun, což je o 1,1 miliardy více oproti původně schválenému střednědobému výhledu. V letošním roce rozpočet na vědu činí 32,7 miliardy korun. Členové rady také odsouhlasili střednědobý výhled výdajů ze státního rozpočtu na vědu pro roky 2019 a 2020, který počítá s dalším nárůstem veřejných finančních prostředků. Finálně bude návrh rozpočtu schvalován vládou v květnu 2017.

„Rostoucí výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum mají především stabilizační charakter, protože musíme systém připravit na výrazné snížení finančních zdrojů z evropských fondů po roce 2020. Tento výpadek nebude možné pokrýt pouze výdaji ze státního rozpočtu a bude tak potřeba navýšení financí na vědu plynoucích z privátního sektoru,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

RVVI stanovila tyto priority a principy pro přípravu rozpočtu na vědu v následujích letech:

  • Rozpočet na VaVaI bude od roku 2020 připraven na dlouhodobou realizaci strategie Evropa 2020 a bude zohledněn předpokládaný výpadek veřejných prostředků ze strukturálních fondů EU směřovaných do VaVaI.
  • Zohlední se navýšení institucionálního financování po ukončení Národního programu udržitelnosti I a II (usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067).
  • Posílení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací aplikovaného výzkumu, které jsou financovány ministerstvy.
  • Navýšení institucionální financování Akademie věd ČR s akcentem na stabilizaci jejího fungování a realizaci Strategie AV21.
  • Navýšení prostředků na institucionální financování vysokých škol. Polovina navýšených prostředků bude určena na motivaci vysokých škol k vytvoření kapacit pro aplikovaný výzkum.

Jednání se účastnila také předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová, která zdůraznila tři oblasti směřování Akademie věd ČR. Prvním je co nejvyšší kvalita výzkumu v celosvětovém měřítku, druhým využití celého potenciálu pracovišť Akademie věd v rámci synergických efektů, např. na platformě Strategie AV21 a poslední zmiňovanou oblastí byla prezentace výsledků Akademie věd ČR veřejnosti.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Odbor mediální komunikace KAV ČR