Zahlavi

Nakladatelství Artefactum slaví 25 let od svého vzniku

12. 06. 2019

Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR (ÚDU AV ČR), vydává od roku 1994 publikace k rozmanitým tématům z oblasti výtvarného umění a architektury. K jeho letošnímu 25. výročí připravil ústav průřezovou výstavu ve Window Gallery, výlohách knihovny ÚDU AV ČR.

Vernisáž výstavy 25 let nakladatelství Artefactum proběhla v úterý 11. června 2019. Zájemci si ji mohou ve Window Gallery (Husova 4, Praha 1) prohlédnout až do 10. listopadu letošního roku.

Výstava je rozdělena do pěti časových období, které odrážejí lidské vývojové fáze. Návštěvník tak může sledovat první krůčky nakladatelství, rozvoj edičních řad, nárůst objemu publikací, který se rok od roku zvyšuje, až po současnou produkci.

vystava _artefactum001

Výstava je instalována ve Window Gallery ÚDU AV ČR v Husově ulici v Praze

První knihou nakladatelství Artefactum byl katalog k výstavě Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu, kterou ústav uspořádal ve spolupráci s Národní galerií v prostorách Anežského kláštera. Vznik první publikace probíhal podle pracovníka ústavu Jiřího Roháčka „tak trochu na koleně s nevyhnutelnými dětskými nemocemi“.

Artefactum za 25 let své existence publikovalo více než sto titulů. V koedici s nakladatelstvím Arbor vitae vydalo Dějiny umění v českých zemích 800–2000, jedinečné dílo, které završuje předchozí úspěšné šestisvazkové Dějiny českého výtvarného umění. Publikace přináší nové poznatky v oblasti dějin umění, připravovala se 14 let, podílelo se na ní 33 autorů, má téměř 1000 stran a váží bezmála 4 kg. Kniha Cirkus Pictus, kterou Arefactum vydalo také společně s Arbor vitae, se pyšní oceněním nejkrásnější odborná kniha roku 2018.

vystava _artefactum002

Návštěvníci si prohlížejí jednu z výloh s výstavou

Překonat překážky

Výstava je doplněna osobními vzpomínkami autorů. Na jednu ze svých prvních knih vzpomíná také Tomáš Winter, současný ředitel ústavu. S myšlenkou vydat kritiky Fillova díla mě tehdy ještě jako doktoranda oslovil Vojtěch Lahoda. Práce obnášela desítky hodin excerpování denního tisku v době, kdy digitalizace byla ještě v plenkách. Pach starých polorozpadlých svazků Národních listů i jiných periodik si pamatuji dodnes stejně jako pravidelné návštěvy čítárny časopisů ve Stromovce, kde mají otevřeno pouze jeden den v týdnu. Nakonec se tato edice stala díky množství sesbíraného materiálu, jeho atraktivitě a nesnadné dostupnosti jednou z mých nejcitovanějších knih,“ poznamenává Winter.

„Výstavu provázely, jak to obvykle bývá, různé překážky. Dlouho nebyl jasný termín jejího uskutečnění, následkem čehož byly pak potíže s tiskárnou, které bohužel neskončily zcela dobře. Celý náklad katalogu byl dodán až přímo na vernisáž. Doteď mě při této vzpomínce polévá ledový pot,“ dodává editorka katalogu Hana Hlaváčková.

Připravila: Barbara Gajewská, Ústav dějin umění AV ČR, ve spolupráci s Milanem Pohlem, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Úvodní foto: Vlado Bohdan, Ústav dějin umění AV ČR
Foto v článku: Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR