Zahlavi

Nadační fond Jaroslava Heyrovského ocenil nadané středoškolské studenty

16. 12. 2016

V úterý 13. prosince 2016 se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze konalo již tradiční předávání ocenění studentům středních škol, kteří zvítězili v českých předmětových olympiádách a tvůrčích soutěžích (např. Středoškolské odborné činnosti SOČ), které pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Slavnostní setkání zahájila Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského. Přítomné hosty – studenty, jejich rodiče, učitele, zástupce předmětových olympiád, SOČ a další hosty pozdravila také druhá z organizátorek Ing. Květa Stejskalová, CSc. – vědkyně, popularizátorka vědy a lektorka studentských stáží Otevřené vědy z Ústavu fyzikální chemie AV ČR.

Po úvodních projevech (např. ředitele odboru mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Michala Urbana) byly slavnostně předány ceny všem laureátům, studentům i jejich učitelům a lektorům. Dva studenti – Jan Jurica a Karina Movsesjan za SOČ – pak odprezentovali své vítězné práce. Jan Jurica z Gymnázia Pardubice – Dašická si jako téma zvolil Vliv magnetického pole Země na nabité částice pohybující se v jeho dosahu, Karina Movsesjan z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech hovořila o Mutaci v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloze při genomové nestabilitě a vniku nádorů.

Organizátorka Květa Stejskalová na závěr slavnostního odpoledne připomněla životní cestu a vědecké úspěchy Jaroslava Heyrovského, prvního českého držitele Nobelovy ceny, jehož 126. výročí narození si v tomto roce připomínáme. Na své první osobní setkání s Heyrovským zavzpomínal v poutavém vyprávění RNDr. Jiří Jindra, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena v roce 1993, v roce 1998 byla transformována na Nadační fond Jaroslava Heyrovského (Jaroslav Heyrovsky Endowment Fund). Mezi její členy patří mimo jiné Mgr. Jitka Černá, rozená Heyrovská, nebo Dr. Michael Heyrovský, CSc. Nadace vyhledává talentované středoškolské studenty, podporuje jejich odborný i osobní růst a tvůrčí potenciál. Poskytuje granty a finanční příspěvky, pomáhá navazovat kontakty včetně zahraničních, spolupodílí se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR, vydává metodické a informativní publikace pro studenty i učitele aj.

Reportáž České televize z předávání cen k vidění zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000101213/obsah/510814-ceny-jaroslava-heyrovskeho?kvalita=adb

 

Připravil: Odbor projektů, grantů a medializace
Foto: Nadační fond J. Heyrovského, Odbor projektů, grantů a medializace

1h – kopie

1h – kopie

2h

2h

3h

3h

4h

4h

5h

5h

6h

6h

7h

7h

8h

8h

9h

9h

10h

10h

11h

11h

12h

12h