Zahlavi

Nabídka jazykových kurzů ve školním roce 2017–2018

26. 04. 2017

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve školním roce 2017–2018 opět jazykové kurzy. Primárně jsou určeny pro zaměstnance pracovišť Akademie věd ČR, ale v případě volné kapacity rovněž pro veřejnost. Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete v přiloženém přehledu a na http://www.langdpt.cas.cz/ nebo http://cap.avcr.cz.

Kontakt: tel.: 221 403 932, e-mail: jancalkova@langdpt.cas.cz; Hybernská 8/1000, Praha 1, 1. patro.

Termín odevzdání přihlášek – noví posluchači: 16. června 2017;
posluchači, kteří kurzy navštěvovali v tomto školním roce: 23. června 2017.

Výuka začíná 11. září 2017.