Zahlavi

NEZkreslená věda II - pokračování úspěšného vzdělávacího videocyklu

14. 10. 2015

Na přelomu let 2013 a 2014 byl v rámci projektu Otevřená věda vytvořen vzdělávací cyklus NEZkreslená věda. Videocyklus byl sestaven z deseti krátkých filmů a každý film byl zaměřen na jedno dané téma z určitých vědních oblastí. Hlavním záměrem videí bylo jednoduchou, hravou a srozumitelnou formou žákům základních a studentům středních škol přiblížit a vhodně vysvětlit témata, která ve školní výuce mají svá zastoupení, ale jsou náročná na výklad i představivost. Protože byl o videa veliký zájem, což dokazuje i počet zhlédnutí na videoserveru YouTube – přes 150 000, a z mnoha stran stále přicházely žádosti o zpracování dalších a dalších témat, členové týmu Otevřená věda se rozhodli, že bude vytvořena druhá série tohoto vzdělávacího zábavného cyklu. A po přibližně roce důkladné práce, odborných korekcí, překreslování obrázků apod. jsou videa dokončena a vychází vzdělávací cyklus NEZkreslená věda II.

V této druhé sérii jsou popsána témata, jako např. Co je to fotosyntéza?; Proteosyntéza – od DNA k proteinu; Plasty kolem nás; Struktura a fungování počítače; Radioaktivita, ale můžete zde také nalézt video z oblasti financí. Aby bylo zajištěno, že se ve videích neobjeví žádné odborné chyby, byli pro každé téma vybráni ti nejpovolanější – přední odborníci na daná témata, kteří působí na ústavech Akademie věd ČR i na českých univerzitách.
Všechny díly cyklu můžete nalézt na videoserveru YouTube.