Zahlavi

Moderní chovné zařízení ve Studenci zahájilo provoz

23. 06. 2017

Předsedkyně Akademie věd ČR, profesorka Eva Zažímalová, slavnostně otevřela nové chovné zařízení Ústavu biologie obratlovců. Nachází se na detašovaném pracovišti ve Studenci na Vysočině, jeho výstavba trvala dva roky a přišla na 38 milionů korun.

Nové chovné zařízení se bude zabývat experimentálním výzkumem, který se týká zejména vzniku druhů, termální ekologie, reprodukčních mechanismů a studia životních strategií na modelových druzích obratlovců, jako je například evoluce stárnutí u ptáků.

Výsledky experimentálního výzkumu v kontrolovaných podmínkách tohoto unikátního chovného zařízení mohou přinést cenné poznatky. Zejména studium vzniku druhů je klíčové pro ochranu biologické rozmanitosti a unikátní sbírka divokých kmenů myší, která zde bude k dispozici, také nabízí široké spektrum využití v medicíně. Studie reprodukčních mechanismů a párovacích systémů může pomoci vysvětlit vznik neplodnosti a najít způsob, jak se jí vyhnout. Výsledky výzkumu termální ekologie nám mohou pomoci daleko lépe předpovídat, jaký dopad budou mít na jednotlivé ekosystémy intenzivní změny, kterými člověk současnou přírodu přetváří. Pochopení teplotně-fyziologických závislostí modelových organismů pak může vést k lepšímu překonání rizik globální změny klimatu. Součástí detašovaného pracoviště ve Studenci je rovněž moderní molekulárně-genetická laboratoř.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR
Foto: Ústav biologie obratlovců AV ČR