Zahlavi

Mlsní pavouci i houby. Časopis Živa rozdal ceny

10. 05. 2018

Populárně-vědecký časopis Živa udělil své výroční ceny – šlo přitom o jubilejní, dvacátý ročník tohoto ceremoniálu. Zúčastnili se ho místopředseda Akademie věd Zdeněk Havlas, bývalá předsedkyně Helena Illnerová i členové Akademické rady Markéta Pravdová, Martin Bilej či náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Těžkým dobám navzdory

„Já osobně si časopisu velmi cením pro jeho dlouhou historii, současnou kvalitu a zároveň, že jste dokázali udržet časopis i v dobách, které pro časopis nebyly příliš příznivé,“ řekl místopředseda Akademie věd Zdeněk Havlas. „Myslím, že děláte výbornou práci. Vždycky se těším, co nového se dozvím, a že zde poznávám krásné, mladé lidi,“ uvedla na slavnostním předávání ve vile Lanna v pražských Dejvicích Helena Illnerová. Zástupci časopisu pak poděkovali Akademii věd za její dlouholetou finanční i morální podporu.

Velká konkurence v kategorii do 30 let

Cenu pro autory do pětadvaceti let získal Lukáš Janošík, student oboru biologie na Přírodovědecké fakultě UK za svůj článek Mech jako potrava – bryofilní askomycety všude kolem nás. Vzhledem k velké kvalitě příspěvků autorů ve věku od 26 do 30 let bylo toto ocenění uděleno dvěma článkům zároveň. Ohlas vzbudil text nazvaný Nejmlsnější z pavouků – extrémní příklad potravní specializace predátorů, od Evy Líznarové a Lenky Petrákové. Dalším oceněným byl článek Evoluce genomu hub v závislosti na jejich ekologii od Terezy Veselské.

Nositelky ceny Živy autorů ve věku od 26 do 30 let, Lenka Petráková a Eva Líznarová (nahoře) a Tereza Veselská (dole). Cenu předávali mikrobiolog Martin Bilej a imunoložka Blanka Říhová.

Purkyňovu cenu pro autora od 30 let získal text Ondřeje Koukola a Zuzany Haňáčkové nazvaný Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv, který humorně uvedl Zdeněk Havlas s narážkou na jméno hlavního autora: „Jestlipak se endofyty nacházejí také v koukolu?“ A dozvěděl se, že ano. 

Zvláštní ocenění časopisu Živa připadlo seriálu článků Nové poznatky v genetice rostlin I. až VII., který na stránkách časopisu vycházel v letech 2016 a 2017. Autory byli vědci z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky AV ČR, která je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Cenu za všechny převzali Roman Hobza a Hana Šimková. 

Zvláštní ocenění časopisu Živa obdržel i zoolog Vladimír Hanák za seriál Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Šumavě 1. až 4. Cenu převzal jeho blízký přítel a kolega Miloš Anděra.

Čestná cena pro Petra Rába

Cenu Antonína Friče pro osobnost, která významným způsobem přispěla k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním, obdržel za dlouholetou podporu časopisu a aktivní působení v redakční radě Živy Petr Ráb. Tento význačný odborník v oblasti biologie ryb působil jako ředitel Ústavu živočišné genetiky a fyziologie AV ČR, v současné době tam vede laboratoř genetiky ryb. V Živě publikoval od roku 1983 množství článků věnovaných genofondu, taxonomii, evoluční biologii nebo i jednotlivým druhům ryb, koordinoval také monotematické číslo 6/2013 věnované rybám. Jeho články byly dvakrát oceněny Purkyněho cenou (1998 a 2013). V letošním ročníku vychází seriál Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes. 

Více na stránkách časopisu Živa.

Ocenění, předávající i organizátoři z časopisu Živa se na závěr sešli pro skupinovou fotografii. Zleva: Vladimír Dolejský, Roman Hobza, Blanka Říhová, Lenka Petráková, Markéta Pravdová, Martin Bilej, Eva Líznarová, předseda redakční rady Živy Jan Votýpka, Miloš Anděra, Jana Šrotová, Lukáš Janošík, Hana Šimková, Zdeněk Havlas, Tereza Veselská, Ondřej Koukol, dřívější předseda redakční rady Živy Pavel Kovář, Petr Ráb, Helena Illnerová.

Na titulní fotce je pak nositel Purkyňovy ceny pro autora od třiceti let Ondřej Koukol, cenu mu předal místopředseda Akademie věd Zdeněk Havlas.

Připravily: Alice Horáčková a Vladimíra Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR