Zahlavi

Mladého biologa zvolili členem prestižní evropské organizace

14. 05. 2018

Prof. Petr Svoboda, který od roku 2007 pracuje v Ústavu molekulární genetiky AVČR, byl zvolen jedním z 62 nových členů Evropské organizace molekulární biologie (EMBO).

EMBO bylo založeno v roce 1964 a jeho posláním je podpora talentovaných vědců a mezinárodní spolupráce ve výzkumu napříč Evropou i mimo ni. Sdružuje přes 1700 předních evropských vědců z molekulárně biologických oborů, mezi nimiž je 87 nositelů Nobelovy ceny.

„Petr Svoboda je jedním z našich nejlepších vědců skutečně světové úrovně. Jeho zvolení za člena EMBO je dalším důkazem toho, že náš ústav je českou jedničkou v oblasti molekulární a buněčné biologie. Petr má před sebou skvělou vědeckou budoucnost! “ řekl ředitel Ústavu molekulární genetiky Petr Dráber.

„Úžasné! Je to velká pocta a taky závazek, seznam členů EMBO ve mně vždycky vyvolával velký respekt a teď se musím srovnat s tím, že na něm budu taky,” řekl s úsměvem Petr Svoboda. A doplňuje: ”Beru to jako ocenění práce členů svého týmu za posledních 11 let, bez nich bych toho moc nedokázal. A jednoho chci jmenovat přímo – Radka Malíka, který je už léta mojí pravou rukou a bez něhož by naše laboratoř vůbec nemohla existovat.”

Petr Svoboda se zabývá molekulárními mechanismy, které kontrolují aktivitu genů na úplném začátku embryonálního vývoje savců. „Přerod vajíčka na normálně se vyvíjející embryo je z pohledu složitosti kontroly genetické informace přirovnatelný k restartování řídícího počítače v okamžiku startu raketoplánu. My se teď hlavně zabýváme jedním molekulárním mechanismem, který se vyvíjel v myším vajíčku posledních čtyřicet milionů let a vypadá jako systém vrozené protivirové imunity, který známe u bezobratlých a rostlin. Díky velkému grantu Evropské vědecké rady (ERC) se snažíme zjistit, jestli bychom ho mohli donutit bojovat s viry v běžných tělních buňkách,” přiblížil Petr Svoboda svoji práci.

S EMBO Petr Svoboda kariéru spojil už v minulosti. „Pokud se v Evropě zabýváte molekulární biologií, budete se opakovaně setkávat s možnostmi podpory od EMBO,” řekl Petr Svoboda. Podle něj je až neuvěřitelné, kolik toho EMBO zvládne s malým administrativním aparátem. Petr Svoboda získal doktorát z buněčné a molekulární biologie na Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii, působil na Friedrich Miescher Institute v Basileji a po návratu do České republiky byl rozjezd jeho laboratoře podpořen EMBO Installation Grantem.

„Nic lepšího než EMBO instalační grant pro podporu začínajících vedoucích týmů v Life Science (tzv. živých vědách) v České republice ještě nikdo nevymyslel. Je jen škoda, že se neudělují alespoň dva nebo tři ročně, určitě by se to projevilo i v úspěšnosti získávání ERC grantů”, řekl o své zkušenosti Petr Svoboda.

Další informace najdete v tiskové zprávě.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR z podkladu ÚMG
Foto: archiv ÚMG