Zahlavi

Mladá generace musí řešit výzvy spojené se stárnutím, vzkazují odborníci nové Evropské komisi

24. 07. 2019

Společnost musí řešit výzvy spojené se stárnutím v každé fázi lidského života, nenechávat je až na stáří. Toto je hlavní závěr nové zprávy nazvané „Transformation of the Future of Ageing“, kterou zveřejnilo evropské vědecké konsorcium SAPEA. Zpráva je určena novým evropským komisařům, kteří by se měli ujmout úřadu v průběhu tohoto roku. Shromažďuje fakta a podklady pro návrhy politických kroků, které by mohly pomoci členským státům EU docílit v budoucnosti spravedlivé a udržitelné zdravotní i sociální péče.

Autoři, přední vědci z evropských akademií věd, došli k závěru, že přístup k procesu stárnutí se musí změnit. Nejlepším způsobem, jak zlepšit životní podmínky ve stáří, je předvídat a řešit je již v mladém a středním věku.

„V Evropě i po celém světě dnes lidé žijí déle než kdy dříve. To je jeden z největších výdobytků minulého století,“ uvedl profesor Jean-Pierre Michel, předseda pracovní skupiny, která zprávu zpracovala. „Jednotlivcům to otevírá mimořádné možnosti – další naplňující životní dráha, nový vhled a nové perspektivy, zlepšení kvality života. Přináší to však také výzvy pro naši společnost a Evropskou unii jako celek. Musíme se připravit na stárnoucí a klesající počet pracovních sil a najít finančně schůdné způsoby, jak zajistit kvalitní zdravotní péči pro všechny,“ upozornil Michel.

„V tomto ohledu fakta hovoří jasně. Pokud jde o předvídání toho, jak budou lidé stárnout, pak genetika je relativně minoritní faktor ve srovnání se vzděláním, životním stylem, zdravou stravou a pohybem. Vládní politiky, které toto podporují již od raného věku, přímo přispívají ke zdravému procesu stárnutí. Lepší vzdělávání v mladém věku pak je zásadní nejenom pro zdraví jednotlivce, ale také pro to, aby budoucí pracovní síla získala dovednosti, které budou v rychle se měnící a celkově stárnoucí společnosti potřebné,“ dodal Jean-Pierre Michel.

Mezi další hlavní závěry zprávy patří:

  • Proces stárnutí se v budoucnu bude odehrávat ve velmi odlišném kontextu než doposud. Bude významně ovlivněn fenomény, jako je klimatická změna, znečištění ovzduší, rezistence vůči antibiotikům či probíhající společenské změny.
  • Společnosti pozitivně orientované na stárnoucí obyvatele umožňují starším lidem, aby se cítili bezpečně a pohodlně prožívali svůj každodenní život. Architekti, urbanisté, experti na mobilitu a ergonomii, specialisté na sociální služby a gerontologové musí spolupracovat, aby se takové společnosti staly běžnou normou.
  • Technologie, včetně přenosných a asistenčních pomůcek, a nástup umělé inteligence už aktuálně mění způsob prožívání stárnutí. Mohou ho dále přetvářet, pokud se podaří překonat různé praktické a psychologické překážky.

Zpráva SAPEA bude podkladem pro příští expertní stanovisko týmu hlavních vědeckých poradců Evropské komise. Toto stanovisko bude postoupeno přímo evropským komisařům jako podklad pro jejich politické rozhodování. Celé znění zprávy najdete zde.

Co je SAPEA

Konsorcium SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) funguje od roku 2016 jako vědecký poradní orgán Evropské komise. Je součástí tzv. SAM – Scientific Advice Mechanism. Je financováno z programu EU Horizon2020.

Připravila: Klára Šámalová, Odbor mezinárodní spolupráce AV ČR, na základě zprávy SAPEA