Zahlavi

Místopředseda AV ČR Pavel Baran zvolen místopředsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace

03. 10. 2016

Na uvolněnou pozici místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace byl na 318. zasedání zvolen PhDr. Pavel Baran, CSc., místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti. Věnuje se tématu morální a politické filosofie, byl ředitelem Filosofického ústavu AV ČR. Byl a je členem řady odborných a poradních orgánů AV ČR, vlády ČR, RVVI a GA ČR, působil a působí také ve vědeckých radách vysokých škol a jejich společných pracovišť. Dlouhodobě se zabývá problematikou vědní politiky v ČR, na různých úrovních se zasazuje o odpovídající postavení vědy a výzkumu v rámci veřejných politik. 

Prvním místopředsedou se stal prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., prorektor Masarykovy univerzity pro výzkum. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády. Zejména připravuje a kontroluje Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací. Má 17 členů včetně předsedy, jímž je vicepremiér dr. Pavel Bělobrádek, jsou v ní zastoupeni přední odborníci základního výzkumu i aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.