Zahlavi

Mezinárodní sympozium věnované anaerobní mikrobiologii

13. 06. 2017

Liblice hostily pracovní setkání odborníků na anaerobní mikrobiologii. International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM) bylo už desáté z řady úspěšných sympozií zaměřené na studium mikroorganismů, jejichž energetický metabolismus je postavený na prostředí s nízkým či žádným obsahem kyslíku.

Tyto mikroorganismy jsou důležité nejen v průmyslové výrobě, fermentaci, zpracování biomasy či produkci některých mléčných výrobků, ale také například ve správném fungování zažívání. Jejich vztah ke zdraví člověka či zvířat důležitých v potravinářství je předmětem intenzivního výzkumu, kterému se na Akademii věd ČR věnuje Laboratoř anaerobní mikrobiologie Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Na organizaci letošního ročníku sympozia, pořádaného po šesti letech opět v Česku, se dohodly čtyři instituce ze zemí tzv. Visegrádské čtyřky (Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko) a společně požádaly o podporu mezinárodní Visegrádský Fond (www.visegrad.fund). Podpora z tohoto zdroje slouží ke kofinancování nákladů na účast mladých nadějných výzkumných pracovníků na konferenci a k podpoře založení komunikační sítě, která bude sloužit k propagaci oboru a navazování spolupráce mezi mladými výzkumnými pracovníky, již ustavenými laboratořemi a průmyslovými partnery využívajícími anaerobní procesy ve své produkci.

Na programu konference bylo mezi 11. a 14. červnem 24 referátů a prezentace 16 posterů z oblasti anaerobní mikrobiologie od cest ke snížení rezistence některých mikrobů k antibiotikům či využití znalostí anaerobní mikrobiologie v lékařské diagnostice až po prezentace způsobů ovlivňování produkce metanu mikroorganismy. Konference se účastní přední kapacity oboru jako prof. Harry Flint z University of Aberdeen ve Skotsku, prof. Graeme Attwood z Grasslands Research Centre na Novém Zélandě či prof. Robert Forster z Lethbridge Research and Development Centre v Kanadě.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Foto: MartinVeselka – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49011913