Zahlavi

Mezinárodní seminář o materiálovém inženýrství

27. 04. 2017

Ve dnech 24.25. dubna 2017 se v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP) v Praze konal druhý mezinárodní seminář ze série s názvem Advances in Materials Development. Semináře se účastnili odborníci z různých zemí a jeho hlavním zaměřením bylo tentokrát využití indukčně vázaného plazmatu (ICP) pro tvorbu unikátních nástřiků a přípravu nanoprášků. Slavnostně představen byl také indukční plazmový systém pro tvorbu nástřiků TekSpray 15 od kanadské firmy TEKNA, který je nově součástí laboratoří Oddělení materiálového inženýrství ÚFP. Ústav se tak zařadil mezi několik málo laboratoří v Evropě, které tento systém využívají.

První den účastníky semináře uvítal ředitel ÚFP Radomír Pánek, který hovořil o významu materiálového výzkumu a zdůraznil důležitost nového výzkumného zařízení pro tvorbu nástřiků TekSpray 15 pro ÚFP: „Jedná se o zcela unikátní systém, který je v evropském měřítku ojedinělý.“

Obecný úvod o využití plazmatu v materiálovém inženýrství přednesl prof. Petr Špatenka z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Profesor Maher Boulos z University of Sherbrooke (Kanada) ve své první přednášce položil fyzikální základy indukčně vázaného plazmatu ICP, možnosti jeho využití a nakonec představil vlastnosti indukčních plazmových systémů vyvinutých firmou TEKNA, jejíž je zakladatelem. V druhé přednášce se zaměřil na technické řešení a výhody zařízení TekSpray 15 a různé možnosti jeho využití. Profesor Boulos se také účastnil slavnostního představení tohoto zařízení v laboratoři ÚFP.

Druhý den byl zaměřen na výměnu praktických zkušeností s plazmovými systémy využívající ICP. O své zkušenosti se podělili pozvaní přednášející z různých zemí: Dr. Ing. Rudolf Henne, emeritní pracovník Plazmové laboratoře Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. (FJFI ČVUT), který používal zařízení k depozici čistých wolframových nástřiků, Dr. Marc Leparoux z Laboratoře pro pokročilé materiály, EMPA, Švýcarsko a Dr. Ivica Kolaric z Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering, Stuttgart. Seminář byl zakončen všeobecnou diskusí přednášejících a účastníků semináře o technikách založených na ICP.

Seminář nabídl mimo prezentací i prostor pro diskusi, výměnu zkušeností a poznatků v oblasti materiálového inženýrství a témat s ním souvisejících.

Připravil: Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Foto: Ústav fyziky plazmatu AV ČR

 

170427_plazma1

170427_plazma1

170427_plazma2

170427_plazma2

170427_plazma3

170427_plazma3