Zahlavi

Mezinárodní Sympozium o technologiích pro jadernou fúzi poprvé v Praze

05. 09. 2016

Ústav fyziky plazmatu AV ČR a Centrum výzkumu Řež pořádají ve dnech 5. – 9. září 2016 v Kongresovém centru v Praze 29. ročník mezinárodního sympozia o technologiích pro jadernou fúzi SOFT 2016.

V pondělí 5. září bylo v Kongresovém centru v Praze slavnostně zahájeno mezinárodní setkání odborníků v oboru termojaderné fúze. Konference se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a bude trvat do pátku 9. září.

Mezinárodní setkání je věnované nejnovějším poznatkům, výsledkům a plánům
v problematice technologií pro termojadernou fúzi.
„Bienále Symposium on Fusion Technology je velmi významnou událostí a pravidelně přitahuje mnoho vědců, inženýrů, zástupců průmyslu a vystavovatelů z Evropy i ze světa. Letos se sympozium poprvé koná v České republice a očekává se účast více než 1 000 domácích
i zahraničních vědců,“
přiblížil význam setkání ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR dr. Radomír Pánek.

Účastníky konference první den přivítal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, který připomněl, že „globální spolupráce a dialog je nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj zdroje energie na principu termonukleární fúze“. A rovněž zdůraznil, že klíčová je zejména výchova nové generace výzkumníků. Právě příprava nové generace odborníků v oboru termojaderné fúze náleží mezi jeden z cílů programu „Systémy pro jadernou energetiku“, jenž v rámci Strategie AV21 koordinuje právě Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Na zahájení konference vystoupil rovněž náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech a také generální ředitel projektu ITER (mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru, který by se měl stát předstupněm ke komerčnímu využití termonukleární fúze v energetice) prof. Bernard Bigot, který si v pondělí odpoledne osobně prohlédl tokamak COMPASS, provozovaný Ústavem fyziky plazmatu AV ČR. Prof. Bigot na konferenci prohlásil, že „Rok 2025 je rokem získání prvního plazmatu“. Potvrdil také, že nedávno aktualizovaný harmonogram projektu ITER je velkou výzvou, ale je reálný.

První den proběhlo také slavnostní vyhlášení laureátů SOFT Innovation Prize 2016. Oddělení fúzní energie Evropské komise Programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (EURATOM) uděluje tuto cenu od roku 2014. Cílem SOFT Innovation Prize je ocenit špičkové výzkumníky v oboru termojaderné fúze, kteří se snaží hledat nová řešení a nové možnosti průmyslových aplikací.

V dalších dnech konference nabídne přednášky významných domácích i zahraničních vědců, kteří se zabývají výzkumem termojaderné fúze a dalších příbuzných témat.

Bližší informace a podrobný program je k dispozici na webových stránkách konference SOFT 2016 (http://www.soft2016.eu/).