Zahlavi

Memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády ČR a Akademií věd ČR

27. 02. 2017

Předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš a vedoucí Úřadu vlády České republiky Pavel Dvořák podepsali za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky 24. února v Praze memorandum o spolupráci. Smysl spolupráce obou institucí je dán zájmem na zodpovědném politickém rozhodování na základě vědeckých informací a expertiz. Obě strany vycházejí z Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd ČR a zejména její části Strategie AV21, úspěšně fungující vědecké platformy přijaté odbornou i politickou veřejností.

Memorandum pokrývá řadu oblastí spolupráce společného organizování odborných seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších forem otevřené diskuze k celospolečenským tématům. Z memoranda dále vyplývá spolupráce při zpracování podkladů pro zadávání a přípravu vládních strategií, koncepčních dokumentů a politik včetně aktivního zapojení České republiky do iniciativy Průmysl 4.0. Konkrétním tématem bude studium a řešení ekologických problémů vzniklých dřívějšími i současnými antropogenními vlivy a zkoumání možnosti eliminace těchto vlivů na životní prostředí.

„Akademie věd ČR má dva roky fungující Strategii AV 21 a řada z jejích interdisciplinárních programů může sloužit jako velmi dobrý základ pro expertní stanoviska a politiky vlády ČR, takže nepochybuji o tom, že obě instituce mohou velmi dobře spolupracovat", řekl po podpisu memoranda předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

 

170227_memornadum1

170227_memornadum1

170227_memornadum3

170227_memornadum3