Zahlavi

Medicína, poker, včely nebo nanomateriály: ministr školství ocenil výzkum

30. 11. 2017

Lékařka Jiřina Bartůňková se celý život zabývá poruchami imunity, Matěj Moravčík a Martin Schmid vyvinuli algoritmus, který porazil profesionální hráče v pokeru, prof. Ladislav Kavan je průkopníkem studia elektrochemických nanomateriálů a Karel Škubník sleduje celosvětově rozšířený virus deformovaných křídel včel. Oni a mnozí další převzali za svou práci 29. listopadu ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Stanislava Štecha.

„Každá z předávaných cen je unikátní a má své specifické poslání. Dochází zde k propojení mladých i zkušených vědců a tento mezigenerační transfer je nesmírně důležitý. Za předanými cenami je i celá řada těch, kteří nezvítězili, ale všichni vykonávají skvělou práci. Hodnotícím komisím jejich rozhodování nezávidím,“ řekl ministr školství Stanislav Štech.

Cena Milady Paulové

Cena Milady Paulové se uděluje ženám ‒ vědkyním za celoživotní přínos, letos v oblasti klinické medicíny. V roce 2017 uplynulo přesně 120 let od doby, kdy lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové.

Laureátka prof. Jiřina Bartůňková se v roce 2003 stala nejmladší profesorkou Univerzity Karlovy na lékařských fakultách. V oblasti nádorové imunologie patří ke světové špičce. Spolu se svým týmem například vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocného. Látka získala patent a nyní se testuje u několika typů nádorů v různých stádiích vývoje.

Cenu Milady Paulové ministr školství uděluje ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR. Rozhovor s prof. Bartůňkovou si můžete přečíst zde

Cena Františka Běhounka

O cenu Františka Běhounka se tentokrát dělí vědci dva. Rozhodla o tom odborná porota na základě velmi vyrovnaných výsledků vědců, kteří se svým výzkumem zasadili o propagaci české vědy v evropském kontextu. Laureáty jsou prof. Karel Janda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a prof. Ladislav Kavan z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Karel Janda působí ve výzkumném oboru mikroekonomie. Je autorem světově hodnocených příspěvků v oblasti výzkumu vzájemného přenosu cenových pohybů mezi biopalivy a potravinářskými komoditami.

Ladislav Kavan při slavnostní ceremonii

Ladislav Kavan jako první zavedl metodu optické spektroelektrochemie uhlíkových nanotrubic a rozpracoval Ramanovu spektroelektrochemii uhlíkových nanostruktur. Jeho práce však zásadním způsobem přispěly k vývoji nového typu vysokonapěťového solárního článku se špičkovou účinností.

Ceny za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Tato cena se uděluje za mimořádné výsledky výzkumu, kterých vědci dosáhli na základě podpory poskytnuté ministerstvem školství.

Laureáty jsou Lumír Krejčí z Masarykovy univerzity, věnuje se výzkumu mechanizmů, které zajišťují stabilitu genetické informace buňky, Vladimír Matolín z Univerzity Karlovy je expert v oblasti vývoje pokročilých materiálů pro vodíkové technologie a Petr Vorel z Univerzity Pardubice má excelentní výsledky v oboru raně novověkých hospodářských dějin a měnového vývoje.

Cena ministra školství pro vynikající studenty a za mimořádné činy studentů

Jáchym Wiesner pečuje o šestnáctiletého Alexe Miku, kvadruplegika po těžké autonehodě. Barbora Vacková je autorkou brilantní práce o životě a díle skladatelky Geraldine Mucha. Lukáš Pekárek testuje možné inhibitory nebezpečných virových částic Dengue a Zika. Přenosem plžů uvnitř trávicího traktu ptáků se zabývá Jasna Simonová. Martin Fůs vyvinul, realizoval a ověřil návrh programu pro zdokonalení virtuálního navigačního systému používaného při operaci katarakty. Karel Kieslich se zaměřuje na oblast neurověd, konkrétně na diagnostiku Alzheimerovy nemoci. Filip Šmejkal je autorem mimořádné diplomové práce „Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice.“ Pavlína Janovská se zabývá výzkumem signálů, které ovlivňují chování bílých krvinek v těle. Přelomový výsledek Matěje Moravčíka a Martina Schmida, kdy jejich algoritmus porazil hráče v no-limit Texas hold´em pokeru, publikoval časopis Science.

„Věda se dnes už nedá dělat samostatně, takže ceny patří nejen nám, ale všem našim vědeckým skupinám,“ řekl za všechny studenty Karel Škubník, který zkoumá virus včely medonosné.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Michal Ureš (foto Jiřiny Bartůňkové na profilovém snímku), archiv MŠMT