Zahlavi

Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci biologie udělena Janu Sudovi

15. 12. 2016

Vlastenec, světoběžník, propagátor technických novinek v domácnosti, podporovatel ženské emancipace, zastánce sirotků nebo sportovní rozhodčí, to vše byl Vojtěch Náprstek. Medaili nesoucí jeho jméno převzal v pondělí 12. prosince prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., předseda redakční rady časopisu Živa. Ocenění, letos spojené s nejstarším českým přírodovědným časopisem, předal předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš.

Prof. Jan Suda je od roku 2009 předsedou redakční rady časopisu Živa, vydávaného Akademií věd ČR. Časopis Živa začal vycházet v lednu 1853 a patřil mezi splněné sny Jana Evangelisty Purkyně o českém periodiku popularizujícím výsledky vědeckého bádání na poli biologie. Jan Suda významně přispěl do struktury obsahu časopisu podporou komplementarity tradičních a mezioborově experimentálních disciplín, větším zapojením mladých autorů nebo vlastními čtenářsky atraktivními články o vegetaci Jižní Afriky. Na základě jeho příspěvků o výzkumu rostlinstva v Africe vznikla putovní výstava unikátních fotografií. Jan Suda působí v Botanickém ústavu AV ČR  a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je členem řady vědeckých grémií, koordinátorem mezinárodních projektů a školitelem studentů, z nichž mnozí se stali jeho spolupracovníky. Je autorem mnoha publikací ve významných vědeckých časopisech, publikuje knižně a také v zahraničních edicích.

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka zavedla Akademie věd ČR v roce 2003. Medaile je udělována jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků.

Připravil: Odbor mediální komunikace
Foto: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy