Zahlavi

Medaile Vojtěcha Náprstka

28. 02. 2017

Významné ocenění Akademie věd ČR – čestnou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy – převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše v pondělí 27. února 2017 dva noví laureáti – RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu ŽIVA, založeného v roce 1853, a renomovaný etnomuzikolog a pedagog PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.

„Medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy zavedla AV ČR v roce 2002 a uděluje ji nejen pracovníkům Akademie věd ČR a vědcům, ale také těm, kteří se svou každodenní činností zabývají popularizací vědy,“ uvedl při předávání cen prof. Jiří Drahoš.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Stejně jako je každé nové číslo Živy společným dílem všech zúčastněných, také medaile Vojtěcha Náprstka patří i mým kolegům z redakce a redakční radě časopisu, která s námi úzce spolupracuje. Velké poděkování za podporu náleží Akademii věd ČR a nakladatelství Academia, díky níž se stále daří zachovat odkaz zakladatele Živy Jana Evangelisty Purkyně,“ uvedla Jana Šrotová.

Program slavnostního odpoledne završila přednáška zooložky a členky redakční rady Živy doc. Lucie Juříčkové na téma: Jak by vypadala střední Evropa bez lidí a co všechno je kvůli nim jinak?.

Více informací najdete v tiskové zprávě.
 

Připravil: Středisko společných činností AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

170228_VN1

170228_VN1

170228_VN10

170228_VN10

170228_VN2

170228_VN2

170228_VN3

170228_VN3

170228_VN4

170228_VN4

170228_VN6

170228_VN6

170228_VN7

170228_VN7

170228_VN8

170228_VN8

170228_VN9

170228_VN9