Zahlavi

Letní vědecký kemp: učitelé se učí i během prázdnin

04. 09. 2019

Tři desítky učitelů ze základních a středních škol se v srpnu 2019 zúčastnily tradičního Letního vědeckého kempu Akademie věd ČR. Na workshopech si pedagogové vyzkoušeli pokusy, které využijí při hodinách a laboratorních cvičeních se svými žáky. Zároveň získali průvodní didaktické materiály. Ty jim pomohou nové vědomosti uplatnit při výuce.

Kurzy chtějí obohatit způsob výuky, aby učitelé mohli s žáky probírané učivo ihned vyzkoušet při názorném pokusu a uvědomit si jeho využití v praxi. Připravené pokusy usnadní časově náročnou přípravu výuky. Zároveň si mohou pedagogové nové postupy předávat s kolegy, čímž se bude získané know-how mezi nimi rozšiřovat.

Kemp, který pořádá Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR pod hlavičkou projektu Otevřená věda, se konal v Jindřiši u Jindřichova Hradce od 12. do 24. srpna 2019. Rozdělen byl do tří samostatných třídenních turnusů zaměřených na chemii/biologii a matematiku/fyziku, třetí turnus patřil pedagogům prvního stupně základních škol. Účastníky čekala také exkurze do hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.

Role lektorů se ujali vědci z pracovišť Akademie věd ČR, odborníci na didaktiku z vysokých škol a také učitelé, kteří sdíleli své zkušenosti z vlastní praxe. Mezi lektory nechyběli například Květa Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Miloš Tichý z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo Vanda Janštová z Přírodovědné fakulty UK.

Připravili: Luděk Svoboda a Zuzana Všetečková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons