Zahlavi

Letní vědecký kemp – I učitelé se rádi učí

29. 08. 2018

Tři desítky učitelů základních a středních škol se zúčastnily Letního vědeckého kempu – vzdělávací projektu Akademie věd ČR, jehož cílem je rozšířit praktickou výuku na školách a doplnit ji o názorné pokusy. Kemp se zaměřil na chemii, biologii, fyziku a matematiku a roli učitelů přebrali vědci z akademických pracovišť a didaktici z vysokých škol.

Cílem kurzů je posunout způsob výuky, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Aktivity pomohou přenést vědu přímo do konkrétních škol a současně učitelům sníží časovou náročnost přípravy na výuku.

Mezi lektory nechyběli například Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR, Květa Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nebo Vanda Janštová z Přírodovědné fakulty UK. Učitelé si vyzkoušeli nejen pokusy vhodné do tříd, ale vyrazili i do přírody. V rámci programu je čekali i odborné exkurze.

Letni vedecky kemp-47

Lektor Vít Voček (zcela vpravo) a učitel fyziky Zdeněk Polák z Jiráskova gymnázia v Náchodě (druhý zprava)

Letni vedecky kemp-38

Letni vedecky kemp-77

„Důraz při volbě experimentů klademe především na ‚finanční nenáročnost‘ a zařazení do Rámcových vzdělávacích programů na příslušném stupni škol,“ vysvětluje manažerka projektu Monika Petržílková ze Střediska společných činností AV ČR.

Letni vedecky kemp-52

Kemp, který pořádá Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR v rámci projektu Otevřená věda, sestával ze tří po sobě jdoucích bloků. První, který se konal od 13. do 17. srpna 2018, patřil učitelům základních a středních škol s aprobací chemie a biologie. Druhý pro pedagogy prvního stupně základních škol se konal ve dnech 17. až 21. srpna, třetí pro učitele fyziky a matematiky ZŠ a SŠ od 21. do 25. srpna 2018. Letní vědecký kemp hostil penzion Stará škola v Jindřiši u Jindřichova Hradce.

 

Připravila: Andrea Saláková a Monika Petržílková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR