Zahlavi

Letní škola pro pedagogy NANO-TEACHER 2016

15. 08. 2016

Letní školy v oboru nanomateriálů a nanotechnologií, cílené na středoškolské studenty, probíhají v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v srpnu od roku 2008 téměř pravidelně. Tento rok ale vedle školy studentské vědci pořádají komorní školu také pro pedagogy z několika spolupracujících škol. Prostřednictvím praktických měření v laboratořích, přednášek a workshopů se pedagogové seznámí s moderními obory, metodami či přístrojovou technikou, která má společného jmenovatele – fyzikální chemii. Program je navržen tak, aby byl pro pedagogy maximálně účelný, aby získané informace mohli využít ke zpestření výuky a se svými studenty naplánovat praktická měření v ústavu v rámci svých oborových seminářů fyziky či chemie.

Letní škola se koná v učebnách a laboratořích v budově Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (Praha 8) ve dnech 15.–17. srpna, vždy od 9 do 16.30 hodin.

Účastní se jí desítka pedagogů z Prahy a okolí, s aprobací chemie či fyzika. Jsou to učitelé ze škol středních, ale i základních (8 různých škol). Účast na letní škole je zdarma. O absolvování školy obdrží pedagog certifikát. V programu se učitelům  bude  věnovat desítka vědců a PGS studentů z ústavního vzdělávacího týmu PEXED (Popularization and EXperimental EDucation). Škola je zahrnuta do řešení projektu r. č. 1015 „Letní nanoškola a podzimní seminář“,  který vědci ÚFCH JH řeší spolu s MSŠCH z Prahy 1 v programu Celoměstských programů podpory vzdělávání  na území Hl. m. Prahy pro rok 2016.

Více informací naleznete v programu a sborníku školy zde.

 

Kontaktní osoba: Ing. Květa Stejskalová, CSc.;
e-mail: kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz; tel.: 266053265
web vizitka