Zahlavi

Letní škola českého jazyka

01. 08. 2016

V Zámeckém hotelu Třešť se 27. 6. – 1. 7. 2016 konala již tradiční Letní škola českého jazyka (Summer language school for foreign researchers). Zúčastnilo se jí 15 zahraničních vědců z mnoha zemí světa.

Na Letní škole českého jazyka se v Třešti sešli vědci z USA, Kanady, Indie, Thajska, Vietnamu, Ukrajiny, Argentiny, Polska, Mexika, Gruzie nebo Ruska. Byli rozděleni do dvou skupin podle stupně svých znalostí češtiny (začátečníci a mírně pokročilí). Jazykový kurz probíhal pět hodin denně, na odpoledne a večer byl pro jeho účastníky připraven bohatý doprovodný program, například výlet do krásných měst Telče a Slavonic, jejichž historická jádra jsou zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V malebné vesničce Maříž si vědci vyzkoušeli vlastnoruční malování keramiky, nechybělo ani večerní grilování, při kterém si vyměňovali zkušenosti nejen z pracovního, ale také osobního či kulturního života v České republice. 

Výuku, ubytování, stravování i kulturní program hradí projekt EURAXESS při Středisku společných činností AV ČR, který je financován programem EUPROII Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Síť informačních a konzultačních kanceláří EURAXESS zdarma pomáhá vědcům - cizincům adaptovat se na nové podmínky a kulturu pro ně často neznámé a vzdálené země. Řeší příjezd do země, vízové povinnosti, sociální a zdravotní pojištění, daně, bydlení, bankovní účty, lékařskou péči, školní docházku dětí nebo vyhledávání kvalitní lékařské péče v anglickém jazyce. Pracovníci EURAXESSU se často pohybují i v terénu - poskytují osobní asistenci a tlumočení při nezbytných jednáních na úřadovnách Cizinecké policie nebo Ministerstva vnitra i dalších institucí. Ke snazší integraci zahraničních výzkumníků a jejich rodin přispívají také oblíbené kurzy českého jazyka, společenská setkání a poznávací výlety.

www.euraxess.cz

www.facebook.com/euraxess.czech.republic

 

 

 

 

 

 

Foto: EURAXESS