Zahlavi

Letní škola Algatech zasvětí studenty do práce v renomované výzkumné instituci

01. 03. 2019

Studenti středních a vysokých škol, kteří se chtějí obeznámit s činností profesionálního výzkumného pracoviště, mají ideální příležitost. Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR totiž v termínu 8.–26. července 2019 ve svém jihočeském areálu pořádá již třetí ročník mezinárodní letní školy mikrobiologie a řasové biotechnologie. Registrace probíhá do 15. května.

Nabitý třítýdenní program v Třeboni umožní studentům realizovat skutečné vědecké projekty pod dohledem kvalifikovaných odborníků. K dispozici jim bude moderní vybavení včetně konfokálních mikroskopů, průtokové cytometrie, MS-TOF a dalších přístrojů. Po skončení letní školy obdrží účastníci potvrzení o jejím absolvování.

Akce je určena studentům středních a vysokých škol (zejména bakalářských oborů) ve věku nejméně 18 let. Podmínkou je odpovídající znalost anglického jazyka. Ubytování pro studenty je zajištěno zdarma. Stravování zajištěno není, v areálu centra jsou však k dispozici kuchyňky, případně je možné dojít si na jídlo do nedaleké Třeboně.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Algatech, konkrétně zde.

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Algatech