22. 03. 2017

Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav AV ČR, výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá první ročník mezinárodních letních škol pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Cílem je ukázat studentům, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu. Letní škola se bude konat od 10. do 28. července 2017 a studenti se mohou registrovat prostřednictvím on-line registrace nejpozději do 10. května 2017.

Letní škola nabídne studentům možnost vybrat si z šesti reálných výzkumných projektů, na kterých budou pracovat pod vedením zkušených odborníků. Budou mít možnost využít moderní infrastrukturu (konfokální mikroskopie, cytometrie, hmotnostní spektrometrie, apod.). Studenti také získají certifikát o absolvování letní školy a finanční odměnu za nejlépe zpracovaný projekt. Ubytování pro studenty bude zajištěno v areálu Centra zdarma.

Více informací: http://www.alga.cz/c-599-letni-skola-.html

Připravil: Mikrobiologický ústav AV ČR
Foto: Mikrobiologický ústav AV ČR