Zahlavi

Léčba společnosti může trvat dalších 20 let, řekl na Žofíně známý historik

21. 10. 2019

Mladší generace už pomalu neví, co se v listopadu 1989 na Národní třídě stalo, a čím dál častěji se ozývají spiklenecké teorie o „sametovém kšeftu“ a „sametové zradě“. Jak tedy připomínat tak významné výročí, jakým je 30 let od něžné revoluce, kdy totalitu vystřídala demokracie?

O tom v pondělí 21. října mluvil ve své slavnostní přednášce na Žofíně renomovaný historik Miroslav Vaněk, který začínal jako učitel na základní škole a dnes vede Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Jeho vystoupení nazvané Listopad 1989: mezi symbolem a historií uvedl místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran okřídlenou větou: „Bůh nemůže změnit minulost, ale historici mohou.“ S přednáškou pak dokonale souznil i následný koncert hudebníka Ivana Hlase, který před zcela zaplněným sálem Žofína zpíval: „Táhněte do háje!“

Vaněk-2

Historik Miroslav Vaněk začínal jako učitel. Na Ústavu pro soudobé dějiny prosadil oblast orální historie

Generální životní výmluva

Miroslava Vaňka nejprve představil videomedailon, v němž soudobé dějiny charakterizoval jako výbušný obor, protože jsou „dějinami svědků“, v kterých se navzájem střetávají různé pohledy a vzpomínky, přičemž každý si myslí, že právě ta jeho paměť je ta nejlepší. Přesto je podle Vaňka riziko plurality názorů menší, než pokus vykládat dějiny jediným způsobem, jak jsme toho byli v minulosti svědkem. Vaněk pak na příkladu výroků současných politiků (zejména prezidenta Miloše Zemana či předtím Václava Klause) připomněl nebezpečné pokusy relativizovat význam a symboliku Listopadu – že vlastně tak o nic nešlo.

Citoval přitom historika Oldřicha Tůmu, že pokud se režim zhroutil jako „domek z karet, tak proto, že od začátku domkem z karet byl.“ V brožuře, kterou u příležitosti přednášky vydalo nakladatelství Academia, pak uvádí tři klíčové aspekty, jimiž komunistický režim v Československu udržoval moc: opíral se o ty, kteří v něj věřili, o teror, kterým zastrašoval všechny ostatní, a o přítomnost cizí armády.

„Některým lidem spiklenecké teorie dávají jakési generální alibi, proč se nikdy nenamočili, neangažovali se dříve (neanganžují se ani dnes), mají do konce života generální výmluvu,“ říká Miroslav Vaněk, podle něhož takové výroky nahrávají pocitu, že jedinec sám nezmůže nic. Aneb postoj ve stylu: „Mámo, táto, co se do toho budem plést, nebudem za šašky, všechno je jinak.“ Ve výsledku to pak vede k pohodlnosti a „komfortnímu“ stavu pro ty, proti kterým by se teoreticky mohlo někdy demonstrovat.

Vaněk-5

Přednáška o Listopadu 1989 měla rekordní návštěvnost

Překročit svůj vlastní strach

„Lidé, kteří žili v tehdejším Československu, však ví, kolik je stálo úsilí překročit vlastní strach v různých situacích, veřejných vystoupeních, na demonstracích, kdy museli jeden jako druhý projevit osobní statečnost,“ uvažuje Miroslav Vaněk. Ve svém vystoupení připomněl také politický kontext sklonku 80. let, jak se uvolňovaly podmínky v sovětských „orbitech“. Zároveň však připomíná, že z pohledu historických pramenů je poměrně frustrující, jak málo referencí lze o Československu najít ze západních zdrojů ve srovnání třeba s Polskem, později i Maďarskem a NDR.

Podle Vaňka se politické elity Západu koncem 80. let neshodovaly ani v názoru, co bude následovat po pádu sovětského komunismu. „Až na výjimky (Helmut Kohl) se spíše obávaly náhlého pádu východního bloku, či dokonce rozpadu některých jeho zemí, a to zejména z bezpečnostních důvodů,“ tvrdí historik.  

Léčba na dvě generace

„Na formování československé opozice je pozoruhodné, že se v disentu sešli především ti, kteří se jako členové KSČ aktivně pokusili o reformu socialismu v letech 1968-69, s těmi, kteří měli od myšlenky socialismu vždy odstup nebo ji zcela odmítali,“ uvádí Vaněk, který se ve svém vystoupení věnoval i „šedé ekonomice“ a morálnímu rozkladu v duchu hesla „kdo nekrade, okrádá rodinu“. Socialistickou každodennost totiž utvářelo překupnictví valut, podplácení zdravotní péče, podnikání na účet socialistických organizací či korupce mezi podniky. V 80. letech byly čím dál viditelnější sociální i ekonomické problémy, ale především katastrofální stav životního prostředí. Podle Vaňka Československo patřilo mezi takzvaný „černý trojuhelník“ nejvíce znečištěných států Evropy.

„Své úspěchy a neúspěchy bychom neměli svalovat na minulý, ale ani na současný režim. Režim nikdy nebyl a není jen ´oni´, tvoříme jej my ´všichni´,“ říká Vaněk. „Lékaři tvrdí, že jak dlouho se na nemoc ´zadělává´, respektive jak dlouho je jedinec nemocen, tak dlouho trvá léčba. Pokud bychom toto pravidlo přenesli na celou společnost, měla by léčba trvat ještě dvacet (celkem padesát) let,“ hodnotí dosavadní vývoj Miroslav Vaněk.

Záznam přednášky Miroslava Vaňka je možné sledovat na internetovém vysílání České televize.

 

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., je významný český historik zabývající se českými moderními dějinami a zakladatel české orální historie. V roce 2010 byl zvolen prezidentem International Oral History Association. Je autorem nebo spoluautorem dvaceti vědeckých monografií a téměř stovky odborných článků v domácím i mezinárodním milieu. V roce 2016 vydal ve spoluautorství s Pavlem Mückem publikaci Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Působí též jako vysokoškolský pedagog, v roce 2008 založil na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny, který do roku 2017 vedl. Vyučoval též v zahraničí, například na The University of North Carolina at Chapel Hill v USA nebo na Aarhus University v Dánsku. Vede Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons

Žofín_Vaněk_web-20

Žofín_Vaněk_web-20

Žofín_Vaněk_web-24

Žofín_Vaněk_web-24

Žofín_Vaněk_web-28

Žofín_Vaněk_web-28

Žofín_Vaněk_web-32

Žofín_Vaněk_web-32

Žofín_Vaněk_web-44

Žofín_Vaněk_web-44

Žofín_Vaněk_web-45

Žofín_Vaněk_web-45

Žofín_Vaněk_web-57

Žofín_Vaněk_web-57

Žofín_Vaněk_web-62

Žofín_Vaněk_web-62

Žofín_Vaněk_web-66

Žofín_Vaněk_web-66

Žofín_Vaněk_web-70

Žofín_Vaněk_web-70