Zahlavi

Kurz polymerní vědy je ve dvaadvacátém ročníku

03. 11. 2017

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR již po dvaadvacáté pořádal svůj Welcome Meeting v rámci mezinárodního Kurzu polymerní vědy UNESCO/IUPAC. Letos se ho zúčastnilo jedenáct postgraduálních studentů ze tří kontinentů, od Brazílie přes Polsko a Ukrajinu až po Nepál.

Každý z účastníků představil nejen svou zemi a dosavadní zaměření svého výzkumu, ale především projekt, na kterém bude během desetiměsíčního kurzu pracovat. Mezinárodní setkání zahájil ředitel ústavu Jiří Kotek, na jeho vystoupení navázala místopředsedkyně Rady pro zahraniční styky Dalia Obrazová a o historii, současnosti a budoucnosti kurzu promluvila jeho koordinátorka Adriana Šturcová.

Témata pro další ročník kurzu, který probíhá pod záštitou organizace UNESCO a IUPAC, budou oznámena na webu UNESCO/IUPAC 23. ledna 2018 a uzávěrka přijímání přihlášek bude 20. února 2018. Více informací najdete zde.

Připravily: Dana Špácová a Adriana Šturcová, Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Foto: Ústav makromolekulární chemie AV ČR