Zahlavi

Kultura utlačovaná, o to víc žádaná

28. 11. 2016

Dvoudenní mezinárodní sympozium Česká literatura a kultura v protektorátu pořádal 24.–25. listopadu v Ostravě Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a Občanským sdružením PANT. Záměrem historiků a literárních a divadelních vědců bylo nahlédnout kulturu daného období v nejrůznějších vztazích a perspektivách a otevřít debatu k možným přístupům bádání.

Sympozium bylo součástí přípravy projektu z cyklu dějin české literatury, řešeného v rámci Oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Jeho finální výstup, Dějiny české literatury za protektorátu Čechy a Morava (1939‒1945), by měl navázat na dosavadní čtyřdílnou publikaci Dějiny české literatury 1945–1989 v redakci prof. Pavla Janouška pomyslným nultým dílem.

„Konference se snažila podrobněji popsat konkrétní kulturní život protektorátu. Jednotlivé přednášky se věnovaly dobovému filmu, českému i německému divadlu, jazzové hudbě i písničkám populární hudby,“ řekl Jan Malura, vedoucí katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Občanské sdružení PANT, provozující mj. webový portál Moderní dějiny (www.moderni-dejiny.cz) připravilo dva metodologické workshopy pro budoucí učitele dějepisu na téma výuky protektorátní kultury.

Zájemci z široké veřejnosti mohli navštívit v klubu Fiduca filmovou projekci Pérák a SS Jiřího Trnky, dokument Kolesa dějin Miloše Cettla a dochovaný fragment propagandistického filmu Terezín režiséra Kurta Gerrona a Karla Pečeného z roku 1945.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100031124-udalosti-v-regionech

Stopáž: 18:24 -19:20