Zahlavi

Kniha Josefa Pánka z Mikrobiologického ústavu je nejlepší prózou roku

05. 04. 2018

Ve středu 4. dubna se předávaly výroční literární ceny Magnesia Litera. Nominováno bylo celkem 27 knih a šest blogů. Úspěch slavila překvapivá a svébytná kniha Josefa Pánka Láska v době globálních klimatických změn. Litera za nakladatelský čin putuje nakladatelství Academia za Liber viaticus Jana ze Středy.

Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních i překladových. Pomoci má v orientaci v současné početné knižní produkci a vzbudit zájem i těch, kteří knihy nečtou, nebo je přestávají číst. Kromě finanční prémie je hlavním efektem násobné zvýšení prodeje oceněných knih.

Kniha Josefa Pánka z Mikrobiologického ústavu AV ČR je naprosto nezávislá na jakémkoliv současném literárním trendu a na 150 stranách se noblesně a s humorem dotýká většiny aktuálních témat, jako je xenofobie, rasismus a další globální jevy. V úvodu románu se hlavní postava setkává s dívkou v džínách mezi záplavou sárí v indickém Bangalore. Započíná krátký intenzivní vztah, který autor prolíná vzpomínkami na stopování na Islandu a úvahami o paradoxech globalizovaného světa.

Nákladná monografie z dob českého středověku Liber viaticus je souborem modliteb a liturgických textů zhotovených pro vzdělaného biskupa a důvěrníka Karla IV. Jana IX. ze Středy. Jedinečná výtvarná výzdoba činí z rukopisu světový unikát.

Informace o dalších oceněných knihách v roce 2018 najdete zde.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Magnesia Litera a Academia