Zahlavi

Karel IV., země Koruny české a Evropa

11. 05. 2016

V pražském Karolinu byla slavnostně zahájena mezinárodní vědecká konference Karel IV., země Koruny české a Evropa. Konference probíhá ve spolupráci Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Zahájení za účasti rektora UK prof. Tomáše Zimy a místopředsedy AV ČR PhDr. Pavla Barana proběhlo v úterý 10. května ve Vlasteneckém sále. Konference připomíná výjimečnou osobnost krále a císaře Karla IV. Vladařské umění tohoto vzdělaného panovníka bude v rámci konference představeno z mnoha úhlů pohledu, přičemž velká pozornost bude věnována uměleckým počinům spojeným s jeho dvorem.

 

Přední odborníci z řad českých i zahraničních historiků a dějepisců umění přednesou příspěvky, které nahlížejí na osobnost Karla IV. v rozličných historických kontextech – jako mecenáše umění, jako českého krále i císaře Svaté říše římské, zbožného vládce a v neposlední řadě jako zakladatele univerzity a podporovatele vzdělanosti nejen v Českých zemích. Konference potrvá do 12. května 2016. 

 

PROGRAM zde (PDF).

Projev místopředsedy AV ČR dr. Barana zde (v němčině).