Zahlavi

Kampaň k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě

31. 01. 2017

V sobotu dne 11. února 2017 si již podruhé připomeneme všechny ženy a dívky působící ve vědě na celém světě. Na sklonku roku 2015 Valné shromáždění OSN rozhodlo označit právě tento den Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Národní kontaktní centrum – gender a věda / Sociologický ústav AV ČR se k tomuto dni připojí realizací online kampaně, která má za úkol zviditelnit přínos vědkyň pro českou a světovou vědu a která potrvá od 1. 2. 2017 do 11. 2. 2017.

Kampaň s názvem #mojeoblibenavedkyne bude probíhat na sociálních sítích, zejména na Facebooku a facebookové stránce Moje oblíbená vědkyně. V rámci kampaně bude Národní kontaktní centrum - gender a věda vyzývat jednotlivce/kyně z řad odborné i nejširší veřejnosti, aby se vyfotili se jménem své oblíbené vědkyně, kterou považují za významnou vzhledem k jejímu vědeckému či obecně společenskému přínosu, a tuto fotografii pak umístili na výše uvedenou facebookovou stránku se stručným vysvětlením. Mimo fotografií je vítáno také použití krátkého videa.

„Jako #mojeoblibenavedkyni jsem si vybrala Ulrike Felt, protože dělá parádní vědu, vybudovala skvělou katedru na Vídeňské univerzitě a má úžasně ironický smysl pro humor,“ říká ke Dni OSN 2017 vedoucí NKC – gender a věda Marcela Linková.

Ke kampani se mimo jiné připojí významné osobnosti jak z oblasti vědy, tak i mimo ni, jako například prof. Eva Zažímalová, vedoucí pražské pobočky OSN Michal Broža, zástupce z Technologické agentury Marcel Kraus, Rút Bízková, vědkyně Kateřina Falk, zástupci z francouzské a americké ambasády aj.

Do kampaně se mohou zapojit i lidé z řad široké veřejnosti. Fotografii či video můžete pořídit i sám/sama a také je na Facebook nahrát, nebo je poslat e-mailem na adresu nkc@soc.cas.cz. Takto pořízené fotografie a videa se na Facebook budou nahrávat průběžně až během kampaně.

Připravil: Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologický ústav AV ČR