Zahlavi

KUK: do světa nano- a kvantových technologií

29. 11. 2017

Ocenit krásu prvního stolního elektronového mikroskopu na světě nebo si otestovat elektrickou činnost srdce pomocí speciálního programu vyvinutého českými vědci. To vše a mnohem více uvidíte a zažijete na výstavě KUK aneb Nástroje poznání. Výstava, kterou zahájila vernisáž 29. listopadu 2017, potrvá do konce ledna příštího roku. Navštívit ji můžete v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze. Na organizaci se podílejí Ústav přístrojové techniky AV ČR a Středisko společných činností AV ČR.

Vědeckotechnická revoluce, k níž došlo ve 20. století, úzce propojila svět vědy a techniky. Vývoj techniky umožnil hlubší poznání v mnoha vědních oborech a stal se jedním z podstatných hybatelů pokroku. Technické přístroje nám umožňují nahlédnout do světů, jež byly dosud lidskému oku skryty, usnadňují výrobní procesy, pomáhají zkoumat lidské tělo apod. Přístroje samotné však chápeme především jako prostředníky poznání, soustředíme se na výsledek, k němuž nám umožňují dospět. Nová výstava v Galerii Věda a umění v budově AV ČR na Národní třídě se ale zaměří právě na přístroje – jako na hlavní hrdiny příběhů vědeckého poznání.

Výstava s názvem KUK aneb Nástroje poznání je výpravou z makrosvěta až do světů nano- a kvantových technologií. Čtyři tematické okruhy vás seznámí s výzkumy a přístroji z laboratoří vědkyň a vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Dozvíte se, že klasické mikroskopy jsou dnes nahrazovány mikroskopy elektronovými, že svařujeme pomocí laseru, můžeme pozorovat levitující chlazené nanočástice. Sami si můžete otestovat elektrickou činnost vlastního srdce pomocí programu vyvinutého vědci z oddělení Medicínských signálů ale také ocenit krásu prvního stolního elektronového mikroskopu na světě.

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR slaví v letošním roce výročí 60 let od svého založení. Elitní výzkumný ústav prošel za šest dekád několika proměnami. Dlouhodobě se řadí k prestižním a odborníky vysoce váženým institucím. V prvních desetiletích své existence pokrýval především výzkum elektronové optiky a mikroskopie, jaderné magnetické rezonance, infračervené spektroskopie a po objevu laserů i problematiku kvantových generátorů světla. Později se zaměření rozšířilo o snímání a zpracování biomedicínských signálů, problematiku velmi nízkých teplot, pokročilé metody světelné optiky včetně manipulace malými objekty pomocí světla a o řadu unikátních technologií opracování materiálů.

Většina výzkumných aktivit se uplatňuje při spolupráci s partnery akademických nebo vysokoškolských pracovišť, ale i v průmyslových podnicích. Výsledkem spolupráce je řada unikátních přístrojů, často prvních svého druhu u nás i ve světě - elektronové mikroskopy, elektronový litograf, lasery a celé interferometrické systémy pro přesné odměřování, spektrometry, kryogenní systémy, systémy pro neinvazivní snímání komplexní informace o stavu lidského těla atd.

Ústav se pyšní řadou významných úspěchů a ocenění. Prvním byla zlatá medaile udělená na EXPO 1958 v Bruselu za stolní elektronový mikroskop SEM Tesla BS242. Z novějších ocenění jde například o Národní cenu Česká hlava (2005) a cenu Česká hlava – Inovace (2013) za významné úspěchy v elektronové mikrsokopii. Dále jde zejména o ocenění za software pro diagnostiku pacientů se srdečním selháním či trojí vítězství v soutěži o Cenu Wernera von Siemense – poslední je za rok 2017. Mezi nejvýznamnější publikace v časopisu Nature patří článek o experimentálním potvrzení principu „tažného“ svazku. Úspěchem je i udělení Zlaté medaile na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu za „Nový systém pro bezkontaktní kalibraci měřicích bloků ve spolupráci se společností Mesing“.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 10. a 25. ledna 2018 v 17:00 hod.  Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1: Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Zdeněk Buchta, z oddělení Koherenční optiky, vás provede čtyřmi tematickými okruhy výstavy a přiblíží práci vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR (z materiálů Ústavu přistrojové techniky AV ČR)
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

 

29112017Výstava KUK-2267 (1)

29112017Výstava KUK-2267 (1)

29112017Výstava KUK-2267 (10)

29112017Výstava KUK-2267 (10)

29112017Výstava KUK-2267 (11)

29112017Výstava KUK-2267 (11)

29112017Výstava KUK-2267 (12)

29112017Výstava KUK-2267 (12)

29112017Výstava KUK-2267 (13)

29112017Výstava KUK-2267 (13)

29112017Výstava KUK-2267 (14)

29112017Výstava KUK-2267 (14)

29112017Výstava KUK-2267 (15)

29112017Výstava KUK-2267 (15)

29112017Výstava KUK-2267 (17)

29112017Výstava KUK-2267 (17)

29112017Výstava KUK-2267 (2)

29112017Výstava KUK-2267 (2)

29112017Výstava KUK-2267 (3)

29112017Výstava KUK-2267 (3)

29112017Výstava KUK-2267 (4)

29112017Výstava KUK-2267 (4)

29112017Výstava KUK-2267 (5)

29112017Výstava KUK-2267 (5)

29112017Výstava KUK-2267 (6)

29112017Výstava KUK-2267 (6)

29112017Výstava KUK-2267 (7)

29112017Výstava KUK-2267 (7)

29112017Výstava KUK-2267 (8)

29112017Výstava KUK-2267 (8)

29112017Výstava KUK-2267 (9)