Zahlavi

Julius Lukeš jmenován mezi AAAS Fellows

28. 11. 2018

Americká asociace pro rozvoj vědy (AAAS), vydávající prestižní časopis Science, zvolila profesora Julia Lukeše z Parazitologického ústavu Akademie věd ČR jedním ze svých Fellows. Jmenování mezi AAAS Fellows je pocta, na niž navrhují členy AAAS přímo jejich kolegové.

Ocenění se uděluje za vědecky nebo společensky významné úsilí přispívající k rozvoji vědy nebo k jejímu uplatnění v praxi. K letošním 416 laureátům, jejichž formální oznámení proběhne 29. listopadu 2018 v časopise Science, patří také prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., zvolený v rámci biologické sekce za „dlouhodobý přínos evolučním studiím v protistologii a molekulární parazitologii se zaměřením na bičivky a výtrusovce“.

Čerstvě jmenovaní Fellows obdrží 16. února 2019 na výročním shromáždění AAAS ve Washingtonu oficiální certifikát a zlatomodrý růžicový odznak (zlatá barva představuje vědu, modrá barva techniku).

Americká asociace pro rozvoj vědy (www.aaas.org), založená v roce 1848, je největší vědecké společenství na světě. Zahrnuje téměř 250 přidružených organizací a akademií věd a vydává prestižní časopis Science (www.sciencemag.org). Tradice AAAS Fellows začala téměř před sto padesáti lety, v roce 1874. Fellows musejí být členy AAAS nepřetržitě alespoň čtyři roky (do konce kalendářního roku, v němž jsou jmenováni). Ocenění se uděluje na celý život s očekáváním, že laureáti budou dodržovat nejvyšší standardy profesní etiky a vědecké integrity.

Související články:

Čeští biologové odhalují klíčové hráče oceánů
 

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Biologické centrum AV ČR