Zahlavi

Jubilejní Ceny Nakladatelství Academia

09. 04. 2018

Publikace o přírodních poměrech Čech v překladu Jiřího A. Čepeláka a pod editorskou taktovkou Stanislava Komárka Rozmanitosti z historie Království českého se 9. dubna 2018 stala absolutním vítězem Cen Nakladatelství Academia. Křišťálovou plastiku výtvarníka Jana Exnara předala oceněným předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.


Jak se díval barokní učenec na přírodu, čím se odlišovaly Čechy na počátku baroka od těch současných a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? Odpovědi na tyto otázky zprostředkovává první kniha cyklu Rozmanitosti z historie Království českého, jež v Nakladatelství Academia vyšla poprvé s původním latinským textem, i s českým překladem Jiřího A. Čepeláka a odborným komentářem přírodovědce Stanislava Komárka.


Ocenění za Knihu roku předala Stanislavu Komárkovi a Jiřímu A. Čepelákovi předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

V letošním, v pořadí již 10. ročníku, vybírala odborná porota pod vedením prof. Ivo Krause z 56 publikací – vedle domovského nakladatelství Akademie věd ČR mělo svá želízka v ohni i několik ústavů AV ČR či OIKOYMENH. Ceremoniálu se zúčastnily významné osobnosti české vědy včetně představitelů Akademie věd ČR – vedle prof. Evy Zažímalové dále místopředseda dr. Pavel Baran, členka Akademické rady a předsedkyně Ediční rady dr. Markéta Pravdová či ředitel Střediska společných činností Ing. Tomáš Wencel. „Výroba vědeckých publikací je finančně náročná a takové knihy lze bez dotace vydávat jen obtížně. Bez podpory Ediční rady AV ČR by některé naše knihy byly neúnosně drahé, nebo bychom museli vydávat mnohem méně titulů,“ vyzdvihuje Jiří Padevět.


Knihu roku Rozmanitosti z historie Království českého připravili Stanislav Komárek a Jiří A. Čepelák.

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězila publikace Jana Bažanta Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce uspěl Jiří A. Čepelák s překladem díla Bohuslava Balbína Rozmanitosti z historie Království českého.

Za nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci označila porota Umělecké památky Prahy, Velká Praha, M/Ž Dalibora Prixe a kolektivu autorů. Počin badatelů z Ústavu dějin umění AV ČR je opravdu monumentální – tři svazky, šest desítek autorů a téměř tři tisíce stran textů, nákresů a fotografií. Dvousvazkový druhý díl, který vyšel v roce 2017, završuje mnohaletou práci na jednom ze zásadních projektů ústavu. Více také v článku Velká neznámá Praha v časopise A / Věda a výzkum.Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Jan Franta za titul egyptologa Miroslava Vernera Abúsír. Cenu poroty získala publikace Žiji se svou minulostí, kterou vydalo nakladatelstvím OIKOYMENH ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR. Nejprodávanější knihou za rok 2017 z produkce Nakladatelství Academia se stal knižní rozhovor s Jiřím Drahošem Věda života.Soutěží i studenti
V šestém ročníku Studentské soutěže vybírala porota vítěze tradičně ve třech kategoriích. V první z nich, Humanitní a společenské vědy, uspěl Adam Strašák s prací Urážka císaře a prezidenta – kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů. V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězil Matouš Čihák s prací Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor. Kategorii Vědy o neživé přírodě vyhrál Jakub Harsa s prací Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody.

Vítězné práce vycházejí do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia. Vytištěné tituly obdrželi vítězové loňského ročníku. Šárka Caitlín Rábová (kategorie Humanitní a společenské vědy) převzala knihu Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945. Veronika Petřeková (Vědy o živé přírodě a chemické vědy) převzala Atlas vybraných druhů padlí (řád Erysiphales) v České republice. V kategorii Vědy o neživé přírodě nebyla cena udělena.

O Nakladatelství Academia se více dočtete v časopise A / Věda a výzkum (1/2018).


1/2018 (verze k listování)

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Video: Studio OAT