Zahlavi

Jiří Drahoš obdržel Zlatou medaili Slovenské akademie věd

16. 01. 2017

Předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš převzal z rukou předsedy Slovenské akademie věd prof. Pavla Šajgalíka v pátek 13. ledna 2017 nejvyšší slovenské akademické ocenění – Zlatou medaili SAV.

Zlatá medaile SAV se uděluje vynikajícím slovenským i zahraničním odborníkům za mimořádné zásluhy o SAV a rozvoj vědy a kultury na Slovensku. Podle SAV patří prof. Jiří Drahoš k nejvýznamnějším osobnostem nejen v České republice, ale má široký přesah i do zahraničí. Je vědcem, který rozhodujícím způsobem v celosvětovém měřítku ovlivnil vědecké bádání v oblasti vícefázových reaktorů. Publikoval více než sedmdesát původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem jedenácti zahraničních a deseti domácích patentů a podle Science Citation Index (SCI) je na jeho práce více než tisíc citačních odkazů.

Prof. Jiří Drahoš se výraznou měrou zasloužil o úzkou a podnětnou spolupráci AV ČR a SAV. Vzhledem k této úzké spolupráci největších neuniverzitních vědeckých institucí v SR a ČR, osobní inspiraci a vzájemné podpoře, se Vědecká rada SAV rozhodla udělit prof. Jiřímu Drahošovi Zlatou medaili SAV.

Ve svém poděkování prof. Jiří Drahoš zvýraznil symbol ocenění vzhledem k úspěšné a plodné spolupráci obou institucí. „Velmi děkuji a velmi si ocenění vážím,“ uvedl prof. Jiří Drahoš. „V kontextu rostoucí důvěryhodnosti našich institucí ve společnosti i vzhledem k naší vzájemné důvěře, cením si naší spolupráce a myslím, že je skvělá. Nebudu zapírat, že mě ocenění SAV úpřímně potěšilo.“

PřipraviI: Stano Ščepán, SAV ve spolupráci s OMK, KAV ČR
Foto: Vladimír Šimíček

 

 

SAV1

SAV1

SAV2

SAV2

SAV3

SAV3