Zahlavi

Jednání Svazu průmyslu a Akademie věd ČR

20. 04. 2016

Příprava návrhu věcného záměru zákona o vědě a výzkumu byla hlavním bodem společného setkání představitelů Akademie věd ČR v čele s jejím předsedou prof. Jiřím Drahošem a Svazu průmyslu a dopravy ČR vedené viceprezidentem Zbyňkem Frolíkem. Účastníci jednání vyjádřili společnou vůli podílet se na přípravě věcného záměru. Je zřejmé, že v některých bodech bude mezi SP ČR a AV ČR shoda, v některých nikoli, ale přesto je potřeba vést dialog a tam, kde bude shoda nalezena, je žádoucí postupovat společně.

 

Dalším tématem jednání bylo hodnocení efektivity vynakládání veřejných prostředků na aplikovaný výzkum a vývoj, zvláště v soukromém sektoru. Je zřejmé, že poskytovatelé nemají jednotnou metodiku pro toto hodnocení, spíše hodnocení neprovádějí vůbec. Na straně AV ČR se tomuto tématu věnují v Národohospodářském ústavu (NHÚ). Expertiza kolegů z NHÚ byla nabídnuta SP ČR. Účastníci konstatovali, že se jedná o složitý problém a prostý nárůst konkurenceschopnosti, popř. jednoduchá finanční návratnost nemůže být jediným kritériem. Podle okolností jednotlivých programů a výzev je nutné zahrnout i efekty v podobě např. zvýšení kvality života atp.

 

Jednání též otevřelo otázky klasifikace výzkumu, co je a co není aplikovaný výzkum, jaká je role aplikačně orientovaného cíleného výzkumu, co je experimentální vývoj ap. To vše v souvislosti s příkladem německé Fraunhoferovy společnosti a úvah o ustavení obdobného modelu v ČR. Vzhledem ke komplexnosti tohoto tématu obě strany konstatovaly, že bude užitečné se k diskusi v tomto směru ještě vrátit.

 


Foto: Viktor Černoch (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR)
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR