Zahlavi

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense je plný novinek

24. 10. 2018

Na počátku třetí dekády existence soutěže přichází Siemens se změnami, jejichž cílem je podpořit zavádění řešení Průmyslu 4.0 v českém prostředí a ocenit ženy, které se rozhodly pro kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Zcela nově tak byla do soutěže zařazena kategorie „Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0“ a nová pravidla má i „Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce“.

Současně se zvyšují odměny v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat do 25. listopadu 2018.

Český Siemens zahájil 21. ročník prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense, která oceňuje nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. „Novými kategoriemi reagujeme na stav českého průmyslu a společenské postavení žen ve vědě,“ vysvětluje Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.Zaměřením nové kategorie na Průmysl 4.0 chce Siemens obrátit pozornost k tématu, které je pro úspěšnou budoucnost českého průmyslu rozhodující. „Věřím, že díky novým pravidlům ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce znovu ukážeme, jak důležité ženy ve vědě jsou a že je potřeba je ve vědecké kariéře podpořit,“ pokračuje Eduard Palíšek.

Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Zvláštní ocenění je udělováno studentu, který se při svém studiu potýkal se zdravotními překážkami, a přesto dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků.

Jednadvacátý ročník – sedm kategorií
V jednadvacátém ročníku soutěže bylo vypsáno celkem sedm soutěžních kategorií, mezi jejich vítěze bude rozdělen téměř milion korun. Zvyšují se odměny v kategoriích za nejlepší diplomové a disertační práce – a to jak pro studenty, tak pro vedoucí jejich prací (2017: 30, 20 a 15 tisíc korun za 1.–3. místo, 2018: 50, 30 a 20 tisíc korun za 1.–3. místo).

Absolutní novinkou je zapůjčení elektromobilu Volkswagen na školní rok 2019–2020 pro univerzitu vítěze kategorie nejlepší diplomová práce. Plně elektrický automobil zapůjčí společnost Porsche Česká republika, s. r. o., Siemens univerzitě dodá nabíjecí stanici. Automobil bude k dispozici studentům i zaměstnancům univerzity.

Soutěž Cena Wernera von Siemense je pořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Společnost Siemens na soutěži spolupracuje s 15 českými univerzitami a Akademií věd ČR.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z odborníků české vědy, např. rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedkyně Akademie věd ČR. Cena Wernera von Siemense patří svým rozsahem, výší finančních odměn a historií mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice, od roku 1998 bylo oceněno 344 vědeckých talentů a pedagogů a na cenách vyplaceno více než 10 milionů korun.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím webových stránek Siemens. Termín uzavírky přihlášek je 25. listopadu 2018. Slavnostní předávání cen se uskuteční 28. února 2019 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Kategorie a odměny

Nejlepší diplomová práce
Předseda poroty: Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., rektor VUT v Brně

1. místo – 50 tisíc korun student, 50 tisíc korun vedoucí práce
2. místo – 30 tisíc korun student, 30 tisíc korun vedoucí práce
3. místo – 20 tisíc korun student, 20 tisíc korun vedoucí práce

Nejlepší disertační práce
Předseda poroty: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT

1. místo – 50 tisíc korun student, 50 tisíc korun vedoucí práce
2. místo – 30 tisíc korun student, 30 tisíc korun vedoucí práce
3. místo – 20 tisíc korun student, 20 tisíc korun vedoucí práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
Předseda poroty: prof. RNDr. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

300 tisíc korun

Nejlepší pedagogický pracovník
Předseda poroty: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK

100 tisíc korun

Ocenění za překonání překážek při studiu
Předseda poroty: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

20 tisíc korun

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
Předává: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika

20 tisíc korun

Nejlepší práce na téma Průmysl 4.0
Předseda poroty: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., ředitel CIIRC ČVUT

20 tisíc korun

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými téměř 12 tisíci zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí po celém světě a zaměřuje se na oblast elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, jedním z hlavních dodavatelů pro paroplynové zdroje a technologií pro přenos energie.

Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. V rámci dceřiné společnosti Siemens Healthineers AG je společnost také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení, jako je počítačová tomografie a zobrazovací systémy s magnetickou rezonancí, a lídrem v oblasti laboratorní diagnostiky a klinického IT.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Siemens