Zahlavi

Jaký účinek mají kovy v rostlinách a organismech

02. 12. 2016

Biolog prof. Hendrik Küpper z Biologického centra Akademie věd ČR zahajuje výzkum, který se zaměří na v současnosti vysoce aktuální výzkumné téma týkající se těžkých kovů v rostlinách, živých organismech a životním prostředí.

Prof. Küpper na svůj výzkumný záměr v Českých Budějovicích získal grant z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, a může se tak naplno věnovat badatelské práci, která přinese poznatky využitelné v zemědělství, při ochraně životního prostředí a v rámci zdravotní bezpečnosti. Díky novému grantu získá profesor Küpper 131,7 milionů Kč na výzkum, který potrvá až do roku 2022. Z toho přibližně 60 milionů Kč bude použito na nákup speciálních přístrojů. Jeden z nejdražších z nich, spektrometr pro měření ultranízkých koncentrací kovů, se stane srdcem nové Laboratoře ultrastopové analýzy. Laboratoř bude přístupná pro spolupráci s výzkumnými, státními a průmyslovými institucemi, zvýší zájem o analýzu kovů v různých oblastech biologického výzkumu a bude mít dalekosáhlý dopad v regionu nad rámec výzkumu Biologického centra.

Výzkum „Kovy, rostliny a lidé“ se zaměřuje na to, jak kovy působí na rostliny. Měď, chrom, kadmium, železo, mangan, zinek, kovy vzácných zemin či polokov arsen jsou přijímány rostlinami z okolního prostředí, protože je potřebují pro správné fungování buněk. Tyto prvky potřebují také zvířata a lidé. Obsah kovů v rostlinách je nezbytný pro správnou výživu člověka, avšak zároveň už ve velmi malých koncentracích působí tyto prvky toxicky a mohou způsobit závažné environmentální a zdravotní problémy.

Tým prof. Küppera zkoumá metabolismus kovů, tedy jakým způsobem rostliny přijímají kovy, jak je přepravují, ukládají, využívají a jak se vypořádávají s jejich nedostatkem a toxicitou. Z hlediska praktického využití jejich výsledky v budoucnu přispějí k efektivnějšímu odhadování ekologických rizik, lépe cílené hnojení a šlechtění plodin v zemědělství a v neposlední řadě i fytoremediaci, tj. využití rostlin pro akumulaci toxických kovů a následně jejich odstranění ze znečištěných půd a vodních zdrojů. Znalost těchto biochemických a biofyzikálních mechanismů v rostlinách také napomůže porozumět jejich funkcím v jiných organismech, včetně lidského těla.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.