Zahlavi

Jakub Steiner obdržel ERC grant

30. 11. 2017

Vědec Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR Jakub Steiner získal prestižní ERC grant. Podporu Evropské výzkumné rady získal za svůj projekt Behavioral Implications of Information-Processing Frictions - Behaviorální důsledky nedokonalého rozhodování. 

Jakub Steiner je zároveň prvním českým výzkumníkem, který obdržel ERC konsolidátorský grant v oboru společenských a humanitních věd. „Mám radost z uznání mého výzkumného programu a zároveň pociťuji tíhu odpovědnosti za dosažení a dodání vědeckých výsledků mé práce,“ řekl Jakub Steiner. 

Podpořený projekt zkoumá iracionální chování v ekonomice: jak například nadměrná sebedůvěra nebo zkreslené vnímání ovlivňují ekonomické rozhodování. Steinerův projekt chce ve výsledku položit teoretické základy pro některé z fenoménů popsaných v behaviorální ekonomii, ale také pro další společenskou debatu, jak tyto jevy v ekonomice regulovat.

„Je to pro Jakuba Steinera velký úspěch a uznání výzkumného potenciálu oblasti behaviorálních implikací nedokonalého rozhodování,“  uvedl ke grantu ředitel Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR i společného pracoviště CERGE-EI Michal Kejak. „Udělení grantu považuji za stvrzení mise naší instituce, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání, a zároveň povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i v celé oblasti společenských a humanitních věd,‟ dodal.

V roce 2015 obdržel ERC startovní grant vědec Filip Matějka pro svůj výzkum racionální nepozornosti. Národohospodářský ústav AV ČR se tak stal držitelem dvou ERC grantů a je současně jediným českým akademickým pracovištěm, jehož vědci získali ERC grant v oblasti ekonomie.

Připravil: Národohospodářský ústav AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR