Zahlavi

Jak uchovat naši krajinu pro další generace

02. 06. 2016

Stejnojmenná velkoformátová putovní výstava je od 22. května 2016 k vidění v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. Expozicí chceme poukázat na palčivá místa našeho vztahu ke krajině a hospodaření v ní. Hlavní myšlenkou prolínající se celou výstavou je motto Krajina je věc veřejná a její stav se dotýká nás všech. Zároveň chceme i ukázat, jak je česká krajina nejen rozmanitá a jedinečná, ale také jak ji udržitelně obhospodařovat, abychom ji mohli předat v uspokojivém stavu svým dětem.

Výstava vznikla ve spolupráci Biologického centra AV ČR a Botanického ústavu AV ČR v rámci aktivity Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny podporované výzkumným programem „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ Strategie AV21. Výstava bude k vidění do 20. června 2016 denně mimo pondělí 10:00–17:00 hod. Vstupné je v ceně vstupenky do Průhonického parku nebo v ceně vstupenky Garden Pass.

 

 Všechna fota: Archiv BÚ AV ČR