Zahlavi

Jak rostliny dobývají svět

09. 01. 2017

V důsledku lidské činnosti se více než 13 tisíc rostlin dostalo mimo oblast svého původu, kde nyní rostou a rozmnožují se ve volné přírodě, čímž ohrožují místní ekosystémy. Studie mezinárodního týmu biologů v časopise ze skupiny Nature ukazuje, že rostliny, které k oplození nepotřebují partnery či opylovače, mají větší šanci zdomácnět v oblastech, kde nejsou původní.

Studie vznikla pod vedením ekologů z Universität Konstanz Mialy Razanajatovo a Marka van Kleunena a podíleli se na ni dva čeští výzkumníci z Botanického ústavu Akademie věd ČR Petr Pyšek a Jan Pergl. Vědci u invazních druhů rostlin hledali vlastnosti, které by umožnily předem odhadnout, zda je rostlina potencionálně nebezpečná nebo ne. Jednou z vlastností, o níž se v tomto ohledu literatura často zmiňuje, je schopnost samooplození. „Pokud druh nepotřebuje partnera či opylovače, aby se mohl pohlavně rozmnožovat, je pro něj snazší šířit se do nových oblastí,” říká Jan Pergl, jeden z českých autorů studie.

Autoři studie z literatury excerpovali údaje o rozmnožovacích systémech celkem 1752 rostlinných druhů a propojili je s daty o celosvětovém rozšíření naturalizovaných druhů, obsaženými v databázi Global Naturalized Alien Flora database (GloNAF), kterou vybudovali v letech 2011–2015.

Více informací najdete v tiskové zprávě

Foto: M. Hejda / Hedychium gardnerianum z himálajské oblasti jižní Asie je příklad rostliny, která je naturalizovaná ve velkém areálu a přitom se vyznačuje vysokou mírou samoopylení.