Zahlavi

Jak postavit fungující tým a kde hledat správné lidi

05. 11. 2019

Nové koncepty v propojování podnikatelské a vědecké sféry včetně přístupů k zakládání společných firem. Takové bylo téma setkání Connecting with the enterpreneurial ecosystem, na kterém se 24. října 2019 v Bruselu sešli členové TTO Circle. Nechyběli ani představitelé Centra transferu technologií AV ČR.

Další z workshopů TTO Circle (Technology Transfer Offices), sítě, která usiluje o mezinárodní standardizaci a profesionalizaci transferu znalostí a technologií, se věnoval několika tématům. Například politikám a iniciativám EU na podporu podnikání nebo zakládání spin-off společností a s tím souvisejícím podnikatelským iniciativám výzkumných organizací.

Kromě sdílení zkušeností nabízejí workshopy prostor pro diskuzi a výměnu názorů. To, že fungující a motivovaný tým je klíčem k úspěchu technologických spin-off, je všeobecně přijímaná skutečnost. Otázka, jak tým postavit a kde najít správné lidi byla rovněž klíčovým tématem říjnového workshopu.

Podnětnou diskuzi přineslo hodnocení selhání technologických spin-off firem, na které se nahlíží odlišně v Evropě a v USA. Jak ale toto vnímání změnit? Jak se z neúspěchu poučit a jak motivovat týmy nově založených firem, aby chápaly dílčí neúspěchy jako příležitost pro rozvoj?

Jeden z příspěvků představil metodu, kdy tým je z počátku budován s důrazem na zvládnutí technologie pod vedením CTO (Chief technical officer). Teprve v další fázi se zapojuje výkonný manažer v pozici CEO (Chief executive officer), který byl původně pouze v roli mentora nebo poradce. Tímto postupem se snižuje pravděpodobnost stigmatu neúspěchu jednotlivce, zvyšuje se odpovědnost a sounáležitost technického týmu a budoucí CEO má paralelní možnost dalšího rozvoje, pokud by firma selhala hned v zárodku.

Nové talenty a příležitosti
Další důležitý prvek, který opakovaně zazníval v příspěvcích je nezbytnost pravidelného networkingu, jehož záměrem není vyhledávat příležitosti k financování projektů, ale nové talenty a příležitosti. Na neformální úrovni se totiž navazují dlouhodobé kontakty a vztahy. I když taková setkání mohou mít nejrůznější formy a cílit na odlišné skupiny, aktéři se shodli, že by na nich neměli chybět absolventi podnikatelských škol, podnikatelé i původci technologií vhodných k založení spin-off.

Bruselské setkání ukázalo, že otázky, jak postavit spolehlivý tým v začínající firmě a kde najít správné lidi, zajímají zřejmě všechny účastníky z významných výzkumných organizací neuniverzitního typu sdružených v TTO Circle. Problém si ale uvědomují i evropští politici a představitelé fondů, kteří se diskuze účastnili se záměrem připravit další nástroje podpory.

Workshop tak potvrdil, že snaha o propojování vědců, studentů a podnikatelské sféry na domácích i zahraničních setkáních a diskuzích, má smysl.

Více o Centru transferu technologií AV ČR také v říjnovém čísle časopisu AB / Akademický bulletinPřipravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, a Jiří Kavan, Centrum transferu technologií AV ČR
Foto: Centrum transferu technologií AV ČR

Licence Creative Commons