Zahlavi

Jak moc se bojíme změny klimatu? To zjišťoval mezinárodní výzkum

11. 12. 2017

Většina Evropanů souhlasí s názorem, že se klima na Zemi mění v důsledku nárůstu teplot. Z obsáhlého výzkumu European Social Survey, kterého se zúčastnilo 34 837 respondentů z osmnácti zemí, lze však vyčíst poměrně velké rozdíly v tom, jaký podíl lidí se domnívá, že se klima určitě mění. Na jedné straně nalezneme státy jako Island, Slovinsko či Nizozemí, kde s uvedeným názorem určitě souhlasí nejméně dvě třetiny obyvatel. Na druhou stranu ve státech jako Rusko, Česko, Estonsko či Finsko s názorem souhlasí jen kolem 40 % obyvatel.

Skeptičtí Češi

Na základě analýzy dat se ukázalo, že země Evropy se dají rozdělit do čtyř základních skupin. Ty, jejichž obyvatelé jsou relativně skeptičtí ohledně odpovědnosti člověka za klimatickou změnu, obávají se jí relativně méně a zároveň jsou relativně skeptičtí k opatřením a omezením, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny patří Česko, Estonsko a Rusko. I v této skupině zemí však většina obyvatel připouští existenci změny klimatu.

Druhou skupinou jsou země, jejichž obyvatelé relativně častěji připouštějí odpovědnost člověka za změnu klimatu a obávají se jí relativně více, ale stále jsou relativně skeptičtí k opatřením a omezením, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny náleží Německo a Slovinsko. 

Ke třetí skupině náleží země, jejichž obyvatelé jsou relativně skeptičtí ohledně odpovědnosti člověka za klimatickou změnu a obávají se jí relativně méně a zároveň jsou relativně optimističtí ohledně opatření a omezení, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny náleží např. Izrael či Polsko.

Konečně čtvrtou skupinou zemí jsou ty, jejichž obyvatelé relativně častěji připouštějí odpovědnost člověka za změnu klimatu, obávají se jí relativně více a zároveň jsou relativně optimističtí ohledně opatření a omezení, která by mohla vést ke zmírnění změny klimatu. Do této skupiny lze zahrnout např. Island či Belgii. 

Co vyplynulo z výzkumu:

  • 54 % Evropanů se domnívá, že se klima určitě mění.
  • Nejméně přesvědčených o změně klimatu je v Rusku, Česku, Estonsku a Finsku.
  • Nejvíce lidí obávajících se změny klimatu je v Německu, Francii a Slovinsku.
  • Naopak nejvíce lidí se změny klimatu neobává v Česku, Izraeli a Estonsku.
  • Jako důsledek lidské činnosti vnímají změnu klimatu hlavně v Rakousku, na Islandu a v Německu.
  • Jako důsledek přírodních procesů změnu klimatu chápou častěji v Rusku a Izraeli.
  • Němci, Rakušané a Slovinci příliš nevěří, že vlády přijmou opatření ke změně klimatu, Češi jsou mnohem optimističtější.

Kompletní tiskovou zprávu najdete zde.

Připravil: Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Sociologický ústav AV ČR