Zahlavi

Jak dál s Metropolitním plánem Prahy?

24. 03. 2017

Metropolitní plán Prahy budí vášně a rozpaky. Jeho dokončení se stále odkládá, zatím se hovoří o roce 2023. Jednu z platforem pro odbornou diskusi o metropolitním plánu nabízí Akademie věd ČR. Už dva veřejné semináře o pražském územním plánování uspořádala Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný rozvoj. Jaké jsou její závěry? 

 

Komise pro životní prostředí AV ČR spolu se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) uspořádaly ve středu 15. 3. 2017 již druhý seminář věnovaný přípravě nového územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu Prahy (MPP). Semináře se zúčastnili mj. náměstkyně primátorky Petra Kolínská a ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Martin Čemus. Pozvání bohužel odmítli zpracovatelé plánu z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Úvodem semináře přečetl moderátor Pavel Šremer ze STUŽ omluvný dopis zhotovitele (ředitele kanceláře Institutu plánování rozvoje Romana Kouckého), ve kterém sděloval, že se semináře nezúčastní ani nevyšle žádného zástupce, což se ukázalo později jako závažný nedostatek celého semináře. Připomínky k metropolitnímu plánu nebylo komu na místě sdělovat a nezbývá než doufat, že se k nim zástupci IPR dostanou jiným způspobem. 

Video ze semináře ke shlédnutí http://stuz.cz/

Podrobná tisková zpráva se závěry v rubrice pro média.

Všechny prezentace z březnového i předešlého únorového semináře jsou k dispozici na webových stránkách Komise pro životní prostředí AV ČR

Posouzení MPP Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (http://www.urbanismus.cz).

Kontakty pro více informací o akci:

MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí AV ČR, sram@biomed.cas.cz

Mgr. Pavel Šremer, vedoucí pražské skupiny STUŽ, tel. 732 966 595, sremer@seznam.cz

 

Připravila: Leona Matušková, Odbor akademických médií, SSČ AV ČR