Zahlavi

Iva Bittová v Mikulčicích vystoupila v tradičním místním kroji

13. 06. 2018

Iva Bittová v typickém pracovním kroji okouzlila návštěvníky večera na terénní archeologické stanici Mikulčicích, který propojil hudbu s vědou. Pořad v rámci cyklu Hudební archeologie uspořádal Archeologický ústav AV ČR v Brně a jeho součástí byl i křest knihy Lumíra Poláčka nazvané Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968. Akce se zúčastnila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Kniha, která vznikla s podporou programu Strategie AV21, přibližuje na dobových snímcích atmosféru archeologických objevů na mikulčických Valech v 50. a zejména 60. letech minulého století. Přináší svědectví o tehdejší době a s ní spojeném vzepětí slovanské archeologie, o očekáváních ve společnosti. Popisuje osudy archeologů, techniků i sezónních pracovníků výzkumu, mezi nimiž tehdy převažovaly ženy. Ostatně ty na fotografiích vystupují výhradně v tradičních sukních a šátcích.

 Zpěvačka Iva Bittová svým oblečením vzdala hold ženám, které v Mikulčicích pracovaly na archeologických výzkumech

Publikace je věnována archeologovi Otto Markovi, který je považován za „živou kroniku mikulčického výzkumu“, k jeho 80. narozeninám (v 1. řadě uprostřed). Akci zahájil ředitel ústavu Lumír Poláček (vpravo).

Akce oficiálně zahájila archeologickou sezónu 2018 v Mikulčicích a současně připomněla jeden z osmičkových mezníků v moderních českých dějinách. Stejnojmenná výstava inspirovaná knihou bude otevřena v hale archeologické základny ARÚB Mikulčice-Trapíkov ve dnech 17. – 21. srpna 2018 a poté v rámci oslav 100 let vzniku republiky.

Akce se zúčastnila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Připravil: Archeologický ústav Brno AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Václav Šálek, Archeologický ústav Brno AV ČR